Regeringens besked: Utökade investeringar till biogasproduktion

Fredagen den 17 september tillkännagav den svenska regeringen ett förslag till höstbudgeten där ett investeringsstöd för produktion av biogas på 500 MSEK 2022 följt av 700 MSEK för åren 2023-2024 ska ges. I förslaget framgår det att produktionsstödet är tänkt att fortsätta fram till 2040.

Arla har nu tillsammans med Gasum beslutat att utöka det nuvarande partnerskapet som kommer att gynna biogasproduktion och användning i Sverige de följande åren. I huvudsak omfattar partnerskapet insamling av gödsel för att producera biogas och biogödsel. I slutändan innebär detta mer biogas till trafiksektorn.

Arla påbörjade 2019 en biogasrevolution. Den har inneburit att vi i dag har 10 biogaslastbilar och tre nya på gång under 2021. Sammanlagt kommer de köra ca 250 000 mil per år. En körsträcka som hade krävt 1 000 000 liter diesel. Genom att använda flytande biogas som bränsle kan Arla kraftigt sänka sina utsläpp av växthusgaser.. En av Gasums planerade stora satsningar inom produktion av flytande biogas är i Götene, där gödsel är tänkt som den primära råvaran. Anläggningen, med en tänkt årlig produktionskapacitet på 120 GWh, har fått stöd via Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd som regeringen också i fredags gav besked om att utöka.

- Gasum ser samarbetet med Arla som en avgörande del i att realisera den potential som biogasen har i Sverige. Biogas är en av de allra bästa förnybara energiformerna eftersom den är skolboksexemplet på cirkularitet. De tydliga signaler som regeringen nu ger, är mycket positiva för branschen, klimatet och Gasums ytterligare planerade investeringar de kommande åren för att öka tillgängligheten på biogas säger Johan Grön, Vice President, Biogas Gasum

Mer information:
Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
Tel.+358 40 546 4186, johan.gron@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv