Gasum ja Yara Suomi kumppanisopimukseen 24/7‑energiamarkkinapalveluista

Gasum on solminut Yara Suomen kanssa laajan energiamarkkinapalveluja koskevan kumppanisopimuksen. Helmikuussa 2022 voimaan tuleva sopimus tukee Yara Suomen toimintaa energiamarkkinoilla ja auttaa sitä keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa.

Gasum ja suomalainen lannoitevalmistaja Yara Suomi ovat sopineet kattavasta energiamarkkinapalveluja koskevasta kumppanuudesta, jossa Gasum vastaa Yaran 24/7-toiminnasta sähkömarkkinoilla eli muun muassa sähkön hankinnasta ja myynnistä, tasehallinnasta, mittauksesta sekä jakeluverkonhaltijan palveluista. Kumppanuussopimus tulee voimaan 1.2.2022.

Gasumin energiamarkkinapalvelut auttavat navigoimaan energiamarkkinoilla

Gasumin energiamarkkinapalvelut auttavat yhtiön asiakkaita navigoimaan menestyksekkäästi energiamarkkinoilla. Yara Suomen kanssa solmittu sopimus kattaa koko joukon palveluja, esimerkiksi Nord Pool ‑meklarointipalvelun, sähkön tasehallinnan, 24/7-valvomopalvelut, mittauksen ja jakeluverkonhaltijan palvelut. Se auttaa Yara Suomea ennakoimaan ja hallitsemaan riskejään kattavasti energiamarkkinatilanteiden muuttuessa.

“Olemme ylpeitä voidessamme tarjota Yara Suomelle näin laajat energiamarkkinapalvelut. Tämä kumppanuus on erinomainen esimerkki kokonaisvaltaisista energiamarkkinapalveluistamme. Energiamarkkinat toimivat 24/7, joten ei ole ihme, että niiden hallitseminen voi olla yrityksille haastavaa, kun niiden oma ydinliiketoiminta on aivan eri toimialalla. Tarjoamme siksi mielellämme oman asiantuntemuksemme asiakkaidemme käyttöön”, sanoo Gasumin teollisuusasiakkaista vastaava johtaja Tommy Mattila.

Gasumin palvelut takaavat sen asiakkaille parhaan mahdollisen riskienhallintamallin sekä parhaat mahdolliset sähköhinnat pitkällä aikavälillä. Gasum voi esimerkiksi huolehtia asiakkaan sähkönmyynnistä, -hankinnasta ja -tuotannosta kautta koko markkinaketjun. Gasum tarjoaa asiakkailleen myös tukea, vankkaa energiamarkkinaosaamista sekä kattavat markkinatiedotteensa ja analyysinsä.

Gasumin energiamarkkinapalvelut ovat keskeisessä osassa myös yhtiön puhtaampaa energiaa edistävässä lähestymistavassa. Sen lisäksi, että Gasum auttaa asiakkaitaan energiamarkkinoiden hallinnassa, yhtiö tarjoaa myös ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja öljypohjaisille polttoaineille sekä kivihiilelle, ja auttaa siten asiakkaitaan pienentämään hiilijalanjälkeään.

For more information, please contact:
Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
phone. +358 40 581 9247,
tommy.mattila@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.