Gasum och Yara Suomi ingår avtal om ett partnerskap för energimarknadstjänster

Gasum har ingått avtal om ett omfattande partnerskap med Yara Suomi om energimarknadstjänster. Partnerskapet, som påbörjas i februari 2022, hjälper Yara Suomi att verka på energimarknaden så att de i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Gasum och den finska gödselproducenten Yara Suomi har ingått avtal om ett omfattande partnerskap för energimarknadstjänster, där Gasum kommer att ansvara för Yaras verksamhet på elmarknaden dygnet runt, inbegripet köp och försäljning av el, balanshantering, mätartjänster och tjänster inom distributionsystemansvar (DSO). Partnerskapet påbörjas den 1 februari 2022.

Gasums energimarknadstjänster hjälper Yara Suomi på energimarknaden

Gasum Energy Market Services hjälper sina kunder att framgångsrikt verka på energimarknaden. Avtalet med Yara Suomi innefattar flera tjänster, bland annat en fysisk Nord Pool-mäklartjänst, balanshantering, kontrollrumstjänster dygnet runt, mätning och DSO-tjänster. På det stora hela gör det att Yara Suomi kan förutse och hantera risker till följd av den föränderliga situationen på energimarknaden.

”Vi är stolta över att kunna tillhandahålla energimarknadstjänster åt Yara Suomi i så stor skala. Partnerskapet är ett utmärkt exempel på våra heltäckande energimarknadstjänster. Energimarknaden är öppen dygnet runt, så det är ingen överraskning att det kan vara svårt för företag att hänga med eftersom deras kärnverksamhet är något helt annat. Men vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder vår expertis på området”, säger Tommy Mattila, Vice President, Industry, på Gasum.

Gasums tjänster säkerställer att kunderna har den bästa möjliga riskhanteringsmodellen och garanterar bästa möjliga elpris på lång sikt. Gasum kan exempelvis ta hand om kundens elförsäljning, -inköp och -produktion i hela marknadskedjan. Gasum erbjuder också sina kunder stöd och gedigen kompetens på energimarknaden samt tillgång till omfattande marknadsinformation och analyser.

Gasums energimarknadstjänster spelar också en central roll i Gasums strategi för renare energi. Förutom att hjälpa kunderna att hålla styr på energimarknaden erbjuder Gasum renare alternativ till oljebaserade bränslen och kol, vilket hjälper kunderna att minska sitt koldioxidavtryck.

For more information, please contact:
Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
phone. +358 40 581 9247,
tommy.mattila@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.