Gasum jatkaa maakaasun hankintasopimusta koskevia neuvotteluja välimiesoikeuden päätöksen jälkeen

Gasumilla on venäläisen Gazprom Exportin kanssa pitkäaikainen maakaasun hankintasopimus. Viime huhtikuussa Gazprom Export esitti Gasumille vaatimuksen, jonka mukaan hankintasopimuksessa sovitut maksut tulisi jatkossa maksaa eurojen sijaan ruplissa. Gasum ei hyväksynyt tätä vaatimusta. Lisäksi yhtiöillä oli merkittävä erimielisyys liittyen tiettyihin muihin sopimuksen perusteella esitettyihin vaatimuksiin. Näistä syistä johtuen Gasum vei hankintasopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistavaksi sopimuksen mukaiseen välimiesmenettelyyn. Gazprom Export keskeytti maakaasun toimitukset Gasumille toukokuussa.

Välimiesoikeus antoi 14. marraskuuta asiassa ratkaisun. Välimiesoikeuden ratkaisun mukaisesti Gasum ei ole velvoitettu maksamaan ruplissa eikä ehdotetulla maksujärjestelyllä. Välimiesoikeus määräsi Gasumin ja Gazprom Exportin jatkamaan kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi. Gasumin maakaasun hankintasopimuksen mukaiset toimitukset Venäjältä eivät jatku toistaiseksi.

Gasum ei kommentoi ratkaisua tarkemmin neuvotteluiden ollessa käynnissä.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi