Gasum etsii GasumHackathon-innovaatiokilpailulla ratkaisuja biokaasulaitosten hiilidioksidin käyttöön

Gasum järjestää yhteistyössä JAMK-ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämön BioPaavon sekä kasvuyritysten sparrausohjelman Kasvu Openin kanssa avoimen innovaatiokilpailun, jossa etsitään ratkaisuja Gasumin Suomen ja Ruotsin biokaasulaitoksilla sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseksi.

Gasum tuottaa biokaasua Suomessa yhdeksässä ja Ruotsissa seitsemässä omassa biokaasulaitoksessa. Lisäksi Gasum jalostaa kahden kumppanilaitoksen biokaasua Suomessa. Gasumilla on suunnitteilla useita biokaasulaitosprojekteja Pohjoismaissa.

Gasumin biokaasulaitosten tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 800 GWh biokaasua vuodessa. Biokaasun käytöllä voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen energian käyttöön.

Mädätysprosessin sivuvirtana syntyy myös hiilidioksidia. Gasum etsii GasumHackathon-innovaatiokilpailun kautta ratkaisuja ja kumppaneita biokaasulaitoksilla syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen. Gasumin laitoksilla syntyy biokaasun jalostuksesta vuosittain noin 114 000 tonnia hiilidioksidia, josta lähes kolmasosa on korkeassa pitoisuudessa (>95% CO2).

Biokaasun kestävyys paranee entisestään

Biogeeninen hiilidioksidi syntyy biokaasulaitoksella käsiteltävien orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hajotessa biologisesti. Koska biogeeninen hiilidioksidi vapautuu joka tapauksessa lyhyellä aikajänteellä, sitä ei lasketa kasvihuonekaasupäästöksi.

Biokaasun jalostuksessa erotettava hiilidioksidi lasketaankin nykyisin ilmakehään. Talteen ottamalla ja hyödyntämällä hiilidioksidivirta, voidaan biokaasuntuotannon jo nykyisin erinomaista kestävyyttä parantaa entisestään.

Gasum etsii erityisesti kumppaneita ,esimerkiksi yrityksiä tai konsortioita, joilla on lähellä kaupallista toteuttamiskelpoisuutta olevia ratkaisuja sekä halua luoda arvoa biokaasuntuotannossa syntyvälle biogeeniselle hiilidioksidille. Riippuen ratkaisuiden valmiusasteesta, Gasum on halukas jatkamaan Hackathonin voittajajoukkueen tai joukkueiden kanssa esimerkiksi kaupallisia neuvotteluita ja kannattavuusselvityksiä.

Gasum investoi tulevina vuosina merkittävästi biokaasuun osana strategiaamme auttaa asiakkaitamme siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Lue lisää biokaasusta >>

Lue lisää:

GasumHackathon BioPaavon sivustolla

Aikataulu

  • Hackathon kilpailun julkaisu tiistaina 24.1.2023
  • Idean ja joukkueen lyhyt kuvaus toimitettava viimeistään 5.3.2023
  • Jatkoon päässeiden joukkueiden ja ideoiden julkistus 11.3.2023.
  • Kick-Off tapahtuma keskiviikkona 29.3.2023 klo 12–16
  • Hackathon päivä keskiviikkona 19.4.2023 (koko päivän tapahtuma)

Kuva: Gasumin Turun biokaasulaitos, Gasum/Keksi Agency 

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, Senior Process Engineer, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi