Gasum ja risteilyvarustamo MSC aloittavat yhteistyön LNG:n ja uusiutuvan e-LNG:n käytössä nollapäästötavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä

Gasum ja MSC Groupin risteilyliiketoimintayksikkö MSC Cruises ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sopimuksen LNG:n toimittamisesta MSC Cruises ‑brändin uuteen lippulaivaan MSC Euribiaan sekä aiesopimuksen, jonka tavoitteena on uusiutuvalla energialla valmistettavaa synteettistä e-LNG-polttoainetta koskeva yhteistyö. Yhteistyö on osa MSC Cruisesin strategiaa saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen nettonollataso merenkulkutoiminnassaan vuoteen 2050 mennessä.

Gasum ja maailman kolmanneksi suurin risteilyvarustamo MSC Cruises ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uraauurtavasta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on varmistaa MSC:lle nesteytetyn synteettisen kaasun (e-LNG) saanti. E-LNG valmistetaan uusiutuvalla energialla valmistetusta vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Gasum ja MSC Cruises laativat yhdessä toimintasuunnitelmaa MSC:n risteilytoiminnan päästöjen vähentämiseksi huomattavasti käyttämällä tuhansia tonneja e-LNG-polttoainetta vuodesta 2026 alkaen.

Lisäksi yhtiöt allekirjoittivat pitkäaikaisen sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta MSC:n uuteen lippulaivaan MSC Euribiaan. Tällä sopimuksella Gasum auttaa MSC Cruisesia vähentämään päästöjään ottamalla LNG:n heti käyttöön.

LNG:n käyttö poistaa lähes kaikki rikkioksidi- ja hiukkaspäästöt, vähentää huomattavasti typen oksidien päästöjä ja tuottaa merkittävästi vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi laivoissa käytettävä LNG-tekniikka antaa MSC Cruisesille mahdollisuuden vaihtaa milloin tahansa täysin uusiutuvaan nesteytettyyn biokaasuun (bio-LNG) tai synteettiseen kaasuun (e-LNG), mikä voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 100 prosenttia.

MSC Euribia osoitti kesäkuussa, että päästöneutraali laivamatkustaminen on mahdollista jo tänä päivänä purjehtimalla historian ensimmäisen päästöttömän risteilymatkan, jonka mahdollisti Gasumin toimittama nesteytetty biokaasu. Alus purjehti neljän päivä matkan Ranskan Saint-Nazairesta Kööpenhaminaan käyttäen nesteytettyä biokaasua massatasapainoperiaatteen mukaisesti, mikä on ympäristön kannalta tehokkain tapa hyödyntää uusiutuva biokaasu. 

MSC Cruises osti yli 400 tonnia nesteytettyä biokaasua Gasumilta osoittaakseen oman sitoutumisensa uusiutuvien polttoaineiden käyttöön sekä vihreään siirtymään uraauurtavalla nollapäästöisellä matkalla. Varustamo on alan ensimmäinen valtameriristeilyjä järjestävä yritys, joka on hankkinut nesteytettyä biokaasua polttoaineeksi. Se mahdollistaa huomattavat koko elinkaaren päästövähennykset.

”Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että Gasum on kumppaninamme matkalla kohti nettonollapäästöjä. LNG:n ja e-LNG:n luotettavan saannin turvaaminen on äärimmäisen tärkeää pyrkimyksellemme irtautua hiilestä, ja tänään julkistamamme aiesopimus ja pitkäaikainen toimitussopimus ovat tärkeitä askeleita tällä tiellä. Yhteistyö Gasumin kanssa antaa käyttöömme uusia ja puhtaampia polttoaineita, joita nettonollapäästöisten risteilyjen toteuttamiseen tarvitaan. Tarvitsemme enemmän Gasumin kaltaisia toimittajia tukemaan alaamme sen pyrkimyksissä saavuttaa ympäristötavoitteensa. Olemme valmiita ostamaan enemmän uusia polttoaineita”, kertoo MSC Cruisesin vastuullisuus- ja ESG-asioista vastaava johtaja Linden Coppell.

”Energiasiirtymään sitoutuneena vaihtoehtoisten polttoaineiden toimittajana Gasum on ylpeä voidessaan tukea MSC Cruisesin kaltaista merkittävää merenkulkualan toimijaa heidän pyrkimyksessään pienentää toimintansa ympäristöjalanjälkeä. Samalla MSC Cruises tukee kaikkein lupaavimman vaihtoehtoisen polttoaineen kehittämistä luomalla sille kysyntää. Tämä aiesopimus on merenkulkualalle hyvin merkittävä, sillä se osoittaa, että e-LNG on käytettävissä merenkulun polttoaineena hyvin lyhyellä aikavälillä. Olemme lisäksi hyvin tyytyväisä pitkäaikaisesta LNG-toimitussopimuksesta, jonka uskomme olevan alkua pitkäkestoiselle yhteistyölle”, Gasumin toimitusjohtaja Mika Wiljanen toteaa.

Mitä on e-LNG tai synteettinen kaasu?

E-LNG-kaasua voidaan valmistaa synteettisesti sähköstä kaasuksi eli Power-to-gas‑prosessilla. Ensin vety erotetaan vedestä käyttäen uusiutuvaa sähköä, esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimaa. Sitten tämä tuotettu vety käsitellään edelleen metaaniksi lisäämällä hiilen talteenotolla saatua ei-fossiilista hiilidioksidia.

Näin saatu synteettinen uusiutuva kaasu on täysin keskenään vaihtokelpoinen maakaasun ja biokaasun kanssa. Nesteytettynä se on vastaavasti täysin vaihtokelpoinen LNG:n ja nesteytetyn biokaasun kanssa. Tämä tarkoittaa, että sitä voidaan siirtää käyttäen olemassa olevaa infrastruktuuria – kuorma-autoja, laivoja, putkistoja ja nykyistä kaasunjakeluverkkoa.

Se tarkoittaa myös, että synteettistä kaasua voi käyttää suoraan laivojen kaksoispolttoainemoottoreissa, joissa tällä hetkellä käytetään maakaasua, biokaasua, LNG:tä tai nesteytettyä biokaasua missä tahansa seossuhteessa. Mitään investointeja laitteistoihin tai muutoksiin ei tarvita.

Toisin kuin ammoniakin ja metanolin kaltaiset synteettiset polttoaineet, joiden tuotanto ja infrastruktuuri ovat edelleen kokeiluasteella, synteettinen kaasu – e-LNG – tarjoaa konkreettisen reitin sekä merenkulun että maaliikenteen hiilestä irtautumiseen jo lähivuosien aikana.

Gasumin strateginen tavoite on tuoda markkinoille vuosittain seitsemän terawattituntia (7 TWh) uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi Gasumin asiakkaille kumulatiivista 1,8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästövähennystä vuosittain.

Lisätietoja:

Grégoire Hartig, myyntipäällikkö, meriliikenne, Gasum
gregoire.hartig@gasum.com, +49 15 111 669 055

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Olga.Vaisanen@gasum.com, +358 40 554 0578

Giles Read, Global Head of Corporate Communications, MSC Cruises
giles.read@msccruises.com, +41 79797 33 51

Gasum

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden osaamista teollisuudelle sekä puhtaamman energian ratkaisuja maantie- ja merikuljetuksiin. Yhtiö auttaa asiakkaitaan pienentämään niin omaa hiilijalanjälkeään kuin asiakkaidensakin hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Gasum edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maalla ja merellä. Lue lisää: Gasum.com

MSC Cruises

MSC Groupin risteilyliiketoimintayksikkö MSC Cruises on yksityisomistuksessa oleva sveitsiläinen johtava laivanvarustamo- ja logistiikkakonserni, jolla on yli 300 vuoden kokemus merenkulkualalta. Yhtiön pääkonttori on Genevessä Sveitsissä, ja konserniin kuuluu kaksi erillistä brändiä – nykyaikainen ja luksusbrändi. Nykyaikainen brändi MSC Cruises on maailman suurin risteilybrändi ja markkinajohtaja Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja eteläisessä Afrikassa. Sen markkinaosuus ja yhteenlaskettu matkustajamäärä ovat suuremmat kuin millään muulla toimijalla. Se on myös nopeimmin kasvava maailmanlaajuinen risteilybrändi, jolla on vahva asema Karibian, Pohjois-Amerikan ja Kaukoidän markkinoilla. Yhtiö operoi tällä hetkellä 22 nykyaikaisella aluksella, ja sillä on kunnianhimoinen maailmanlaajuinen uusia aluksia koskeva investointiportfolio. Yhtiön laivaston ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 23 risteilyalukseen. MSC Cruises on sitoutunut saavuttamaan kasvihuonekaasujen nettopäästöjen nollatason vuoteen 2050 mennessä.