Gasum och MSC Groups kyssningsavdelning i nytt partnerskap kring LNG och förnybar E-LNG för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050

Gasum och MSC Groups kryssningsavdelning MSC Cruise har tecknat ett långsiktigt avtal om leverans av LNG till MSC Cruises nya flaggskepp MSC Euribia, samt en avsiktsförklaring med målet att samarbeta kring leverans av syntetisk e-LNG tillverkad av förnybar energi.  Allt detta är en del av MSC Cruise-avdelningens strategi för att uppnå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser från sin marina verksamhet fram till 2050.

Det nordiska energibolaget Gasum och MSC Cruises, världens tredje största kryssningsbolag, har undertecknat en avsiktsförklaring om ett revolutionerande samarbete som syftar till att säkra MSC:s tillgång till flytande syntetisk gas, e-LNG, som produceras med hjälp av väte som skapas genom hydrolys med förnybar energi och avskild koldioxid. Gasum och MSC Cruises skapar tillsammans en handlingsplan för att minska utsläppen i MSC:s kryssningsverksamhet med stora volymer på flera tusen ton e-LNG med start 2026.

Bolagen tecknade också ett långsiktigt avtal om leverans av flytande naturgas, LNG, till MSC:s nya flaggskepp MSC Euribia. Med detta avtal hjälper Gasum MSC Cruises att minska utsläppen genom användning av LNG.

Användningen av LNG eliminerar nästan alla svaveloxid- och partikelutsläpp, minskar kraftigt kväveoxidutsläppen och minskar utsläppen av växthusgaser betydligt. Dessutom gör LNG-tekniken som finns ombord det möjligt för MSC Cruises att när som helst byta till helt förnybar flytande biogas, bio-LNG, eller syntetisk gas, e-LNG, för att uppnå minskningar av växthusgasutsläppen med upp till 100 procent.

MSC Euribia visade nyligen att det redan idag är möjligt att resa utsläppsneutralt genom att göra den första kryssningsresan i historien med noll nettoutsläpp av växthusgaser och dra nytta av de utsläppsminskningar som möjliggörs av flytande biogas från Gasum. Under fyra dagar färdades fartyget från Saint-Nazaire i Frankrike till Köpenhamn i Danmark och använde bio-LNG med en massbalansmetod, den mest miljöeffektiva metoden för att uppnå fördelarna med förnybar biogas.

MSC Cruises köpte över 400 ton bio-LNG från Gasum för att visa sitt åtagande om att införa en ”drop-in”-lösning för förnybara bränslen och energiomställningsåtgärder mot den revolutionerande resan mot noll nettoutsläpp av växthusgaser.  Linjen är den första där arrangören av djuphavskryssningar i branschen köper bio-LNG som en bränslekälla som visat sig möjliggöra betydande utsläppsminskningar under hela livscykeln.

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Gasum på vår resa mot noll nettoutsläpp av växthusgaser. Att säkerställa en tillförlitlig försörjning av LNG och e-LNG är av avgörande betydelse för våra ansträngningar att minska koldioxidutsläppen, och avsiktsförklaringen och det långsiktiga avtal som vi har aviserat idag är viktiga steg på den vägen. Partnerskapet med Gasum kommer att ge oss tillgång till nya och renare bränslen som behövs för att göra kryssningar med noll nettoutsläpp till verklighet. Vi behöver fler leverantörer som Gasum som ökar takten och hjälper vår bransch att nå sina miljömål. Vi är redo och väntar på att få köpa mer av dessa nya bränslen”, säger Linden Coppell, Vice President of Sustainability and ESG på MSC Cruises.

”Som leverantör av alternativa bränslen med fokus på energiomställningen är Gasum stolta över att kunna erbjuda stöd till MSC Cruises, en stor aktör inom sjöfarten, i deras strävan att förbättra miljöavtrycket från sin verksamhet. Samtidigt stöder MSC Cruises utvecklingen av det mest lovande alternativa bränslet genom att bevisa att det finns en efterfrågan på det. Denna avsiktsförklaring om e-LNG är en milstolpe för sjöfartsindustrin eftersom den visar att e-LNG kommer att finnas tillgängligt för sjötransportsektorn inom en kort tidsram. Vi är också mycket glada över det långsiktiga LNG-leveransavtalet som vi tror är början på ett långvarigt samarbete”, säger Mika Wiljanen, VD på Gasum.

Vad är e-LNG eller syntetisk gas?

E-LNG-gas kan framställas syntetiskt genom power-to-gas-processen. Första vätgasen produceras av vatten med hjälp av förnybar el, till exempel vind- eller solkraft. Det producerade vätet kan sedan vidareförädlas till metan genom tillsats av icke-fossil koldioxid som erhållits genom koldioxidavskiljning.

Den syntetiska förnybara metangasen som bildas är helt utbytbar mot naturgas och biogas. När den är flytande är den likaså fullt utbytbar mot LNG och flytande biogas. Det innebär att den kan transporteras genom befintlig infrastruktur – lastbilar, fartyg, rörledningar, även genom att använda de befintliga gasnäten.

Det innebär också att syntetisk gas kan användas direkt i de dubbelbränslemotorer som finns ombord och som för närvarande drivs med naturgas, biogas, LNG eller flytande biogas i valfria proportioner. Det finns inget behov av ytterligare investeringar i ny utrustning eller modifieringar.

Till skillnad från alternativa bränslen som ammoniak eller metanol, som fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet både när det gäller produktion och infrastruktur, är syntetisk gas, e-LNG, en konkret väg till minskade koldioxidutsläpp inom såväl sjöfart som landtransporter under de närmaste åren.

Gasums strategiska mål är att lansera sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas per år på marknaden fram till 2027. Att uppnå detta mål skulle innebära en årlig kumulativ koldioxidminskning på 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

För mer information:

Grégoire Hartig, Sales Manager Maritime, Gasum
 gregoire.hartig@gasum.com, +49 15 111 669 055

Olga Väisänen, VP, Communications and Sustainability, Gasum
 Olga.Vaisanen@gasum.com,+358 40 554 0578

Giles Read, Global Head of Corporate Communications, MSC Cruises
giles.read@msccruises.com,+41 79797 33 51

Om Gasum

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Gasum erbjuder renare experttjänster inom energi och på energimarknaden för industri samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska inte bara sitt eget utan även sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Läs mer: Gasum.com

Om MSC Groups Cruise-division

Kryssningsavdelningen inom MSC Group, det ledande privatägda schweiziska sjöfarts- och logistikkonglomeratet med över 300 år av maritimt arv, har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz, och har två tydliga varumärken inom sin struktur – det moderna och det lyxiga varumärket. MSC Cruises, det moderna varumärket, är världens tredje största kryssningsvarumärke samt ledande i Europa, Sydamerika, Mellanöstern och södra Afrika med större marknadsandel utöver utplacerad kapacitet än någon annan aktör. Det är också det snabbast växande globala kryssningsvarumärket med stark närvaro i Karibien, Nordamerika och Fjärran Östern. Flottan består av 22 moderna fartyg i kombination med en betydande framtida global investeringsportfölj av nya fartyg och förväntas växa till 23 kryssningsfartyg 2025. MSC Cruises har åtagit sig att vara ett varumärke med noll nettoutsläpp av växthusgaser fram till 2050.