Gasum rakentaa uuden kaasutankkausaseman Jyväskylän Seppälänkankaalle – asema palvelee erityisesti alueen raskasta liikennettä

Jyväskylän seudun kaasutankkausasemaverkosto vahvistuu. Energiayhtiö Gasum rakentaa alueelle toisen asemansa Seppälänkankaan teollisuusalueelle, missä se tarjoaa sekä nesteytettyä että paineistettua kaasua niin raskaan liikenteen kuin henkilöautoilijoiden tarpeisiin. Aseman arvioitu avautuminen on syksyllä 2023.

Gasumin Jyväskylään rakennettava uusi asema sijaitsee logistiikka-alan toimijoiden alueellisessa keskittymässä Seppälänkankaan teollisuusalueella. Raskaalle liikenteelle myytävän nesteytetyn biokaasun kysyntä Jyväskylän alueella on kasvanut voimakkaasti, minkä vuoksi Gasum vahvistaa alueellista tankkauskapasiteettiaan toisella asemalla. Gasumin ensimmäinen ja Jyväskylän alueen ainoa nesteytettyä kaasua jakeleva kaasutankkausasema sijaitsee Kanavuoressa.

Uuden aseman myötä yhä useammalla kaupan ja teollisuuden logistiikkaa palvelevalla kuljetusyrityksellä on mahdollisuus siirtyä käyttämään uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua ajoissaan. Asema vahvistaa samalla myös alueen paineistetun kaasun tankkausverkostoa ja palvelee siten yhtä lailla myös henkilöautoilijoita sekä jakeluautoja.

Liikennekaasu on kustannustehokas polttoaine raskaan liikenteen käyttöön ja sen avulla kuljetusyritykset voivat leikata päästöjään jo tänään. Logistiikka- ja kuljetusyhtiöt ovat avainasemassa Suomen tieliikennepäästöjen leikkaamisessa ajomatkojen ollessa pidempiä ja päästöjen moninkertaisesti suurempia henkilöautoihin verrattuna. Lähes 100 prosenttia Gasumin myymästä liikennekaasusta kaikille ajoneuvosegmenteille on biokaasua, jonka koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Gasumin strateginen tavoite on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Se tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä.

Uusi kaasutankkausasema avautuu osoitteeseen Ampumaradantie 34, Jyväskylä. Aseman rakennustyöt on käynnistetty ja arvioitu avautuminen on syksyllä 2023. Tiedotamme aseman avautumisesta verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme sekä Gasum Driver App –mobiilisovelluksen kautta.

Jyväskylän Seppälänkankaan kaasutankkausasema on saanut rahoitusta EU:n investointitukiohjelmasta Verkkojen Eurooppa -välineestä.  

Lisätietoja:

Juho Kurra, Suomen liikenteen liiketoiminnan johtaja
puh. +358
40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi