Gasum toimittaa nesteytettyä biokaasua Vieremän biokaasuterminaalille

Gasum on tehnyt nesteytetyn biokaasun toimitussopimuksen Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaisesti Gasum toimittaa biokaasua Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n biokaasuterminaalille syksystä lähtien.

Vieremän Lämpö ja Vesi on Vieremän kunnan omistama yhtiö, johon kuuluu kunnan kaukolämpö- sekä vesi- ja viemärilaitokset. Kunnan kaukolämpö tuotetaan lähes 100-prosenttisesti uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Vieremän kunnalla on rakenteilla biokaasuun perustuva hankekokonaisuus, jossa ensivaiheessa toteutetaan nesteytetyn ja paineistetun biokaasun vastaanottoterminaali, biokaasua käyttävä varavoimalaitos sekä liikennettä palveleva kaasutankkausasema. Lisäksi biokaasua voidaan käyttää Vieremällä sijaitsevassa teollisuudessa sekä sähköntuotannossa.

Gasum toimittaa terminaaliin biokaasua nesteytetyssä muodossa, eli LBG:nä. Gasum tuottaa biokaasua omissa 17 biokaasulaitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa, sekä hankkii sitä Pohjoismaisilta ja Eurooppalaisilta sertifioiduilta toimittajilta.

Terminaalissa nesteytetty kaasu LBG muutetaan kaasuksi, jolloin sitä voidaan myös paineistaa CBG:ksi, joka soveltuu muun muassa tankattavaksi kaasukäyttöisiin henkilöajoneuvoihin. Terminaalin on tarkoitus olla käytössä alkusyksystä, jolloin aukeaa myös kaikille avoin kaasutankkausasema.

Tavoitteena luoda biokaasuekosysteemi

Hankkeen tarkoituksena on biokaasuekosysteemin luominen Vieremälle. Käytännössä biokaasun käyttöönotolla lisätään huoltovarmuutta, korvataan raskas polttoöljy varavoimatuotannossa, sekä mahdollistetaan Vieremällä sijaitsevalle teollisuudelle siirtymä fossiilisesta kaasusta biokaasuun.

Vieremällä halutaan myös luoda markkinaa paikallisesti tuotetulle biokaasulle, mikä mahdollistaa investoinnit biokaasun tuotantoon ja uutta liiketoimintaa seudun maatiloille. Tavoitteena onkin siirtyä käyttämään biokaasuterminaalissa Vieremällä sijaitsevien maatilojen tuottamaa biokaasua vaiheittain investointien lähtiessä käyntiin.

Lisäksi hanke tuo kuntalaisten ja yritysten käyttöön biokaasun ajoneuvojen polttoainevaihtoehtona. Myös Vieremän kunta on siirtymässä hankkeen myötä käyttämään biokaasuautoja omassa toiminnassaan sekä ostopalveluissa.

Vieremä on noin 3 500 asukkaan kunta Pohjois-Savossa. Vieremällä on runsaasti metalliteollisuutta, mutta myös esimerkiksi betonituotteiden valmistusta. Metsäkoneyhtiö Ponssen pääkonttori sekä tehdas sijaitsevat Vieremällä.

Biokaasun koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla. Gasumin strateginen tavoite on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Se tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Lisätietoja:

Dan Strengell, yritysmyyntipäällikkö, Gasum
050 352 9901, dan.strengell@gasum.com

Mikko Kajanus, toimitusjohtaja, Vieremän Lämpö ja Vesi
0400 370 112, mikko.kajanus@vierema.fi