GasumHackathon-innovaatiokilpailun voittajat ovat Carbonaide sekä Inherit Carbon Solutions

Gasum käynnisti avoimen innovaatiokilpailun tammikuussa. Kumpikin voittajista esitti finaalitapahtumassa erilaisen ratkaisun hiilidioksidin varastointiin.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum käynnisti tammikuussa GasumHackathon-innovaatiokilpailun yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämön BioPaavon sekä kasvuyritysten sparrausohjelman Kasvu Openin kanssa. Kilpailun tarkoitus oli löytää kumppaneita, joilla on lähellä kaupallista toteuttamiskelpoisuutta olevia ratkaisuja sekä halua luoda arvoa Gasumin biokaasulaitoksilla Suomessa ja Ruotsissa sivuvirtana syntyvälle biogeeniselle hiilidioksidille (CO2).

Viidestä finalistista kaksi on nyt valittu kilpailun voittajiksi. Carbonaiden ratkaisussa biogeeninen hiilidioksidi käytetään betonin valmistuksessa, mikä mahdollistaa hiilen käytön sekä varastoinnin yhdistämisen, kun taas Inherit Carbon Solutionsin konseptissa hiilidioksidi varastoidaan pysyvästi geologiseen varastoon.

“Kilpailu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä ja kilpailuun osallistuneiden tiimien ja ratkaisujen taso oli hyvin korkea. Päädyimme valitsemaan Carbonaiden and Inherit Carbon Solutionsin voittajiksi, koska tiimeillä oli hyvin selkeät ehdotukset hiilen vähentämiseen perustuvaan arvonluontiin mahdollisesti nopeallakin aikataululla sekä hyvät esitykset”, sanoo Mikko Syrjänen, Gasumin liiketoiminnan kehitysjohtaja.

"Ehdotusten korkean tason vuoksi Gasum on kuitenkin valmis jatkamaan keskusteluja kaikkien kilpailuun osallistuneiden tiimien kanssa", Syrjänen jatkaa.

Voittajatiimit olivat erittäin iloisia tuloksesta ja odottavat innolla yhteistyötä Gasumin kanssa ratkaisujensa kehittämiseksi. Sekä suomalainen Carbonaide että norjalainen Inherit Carbon Solutions näkivät myös mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä keskenään.

Voittaja valittiin hackathon-päivässä, joka pidettiin Espoossa 19.4. Tuomaristo koostui Gasumin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Kasvu Openin edustajista.

“Kilpailuprosessi itsessään on ollut erittäin sujuva ja hyvin järjestetty. Olemme luoneet myös uusia yhteyksiä, sillä kilpailun näkyvyys on ollut hyvää”, sanoo tuomariston jäsen Viljami Kinnunen, Gasumin kehityspäällikkö.

114 000 tonnia biogeenistä hiilidioksidia

Gasum tuottaa biokaasua Suomessa yhdeksässä ja Ruotsissa seitsemässä omassa biokaasulaitoksessa. Lisäksi Gasum jalostaa kahden kumppanilaitoksen biokaasua Suomessa. Gasumilla on suunnitteilla useita biokaasulaitosprojekteja Pohjoismaissa.

Gasumin laitoksilla syntyy biokaasun jalostuksen sivuvirtana vuosittain noin 114 000 tonnia biogeenistä hiilidioksidia, josta lähes kolmasosa on korkeassa pitoisuudessa (>95% CO2).

Koska biogeeninen hiilidioksidi vapautuu joka tapauksessa lyhyellä aikajänteellä, sitä ei lasketa kasvihuonekaasupäästöksi. Biokaasun jalostuksessa erotettava hiilidioksidi lasketaankin nykyisin ilmakehään. Ottamalla talteen ja hyödyntämällä hiilidioksidivirta voidaan biokaasuntuotannon jo nykyisin erinomaista kestävyyttä parantaa entisestään.

Gasum investoi tulevina vuosina merkittävästi biokaasuun osana strategiaansa auttaa asiakkaitaan siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Gasumin tavoitteena on tuoda markkinoille vuodessa 7 TWh uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä, mikä mahdollistaa 1,8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästövähennyksen. Lue lisää Gasumin tavoitteesta >

Kuvassa voittajatiimien edustajat Jonne Hirvonen ja Tapio Vehmas (Carbonaide oy) sekä Audun Røsjorde ja Mike Carpenter (Inherit Carbon Solutions). Kuva: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, Senior Process Engineer, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Annimari Lehtomäki, Senior Specialist, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 050 464 2563, annimari.lehtomaki@jamk.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi