Kotkan Keltakallion asemalla toteutettu uuden turvallisuusominaisuuden testaus on päättynyt

Gasum aloitti tammikuussa testata Kotkan Keltakallion kaasutankkausasemalla uutta toiminnallisuutta, jonka toivottiin parantavan turvallisuutta sekä aseman toimintavarmuutta. Testiasemalla tankkaajan tuli painaa koko tankkauksen ajan käynnistyspainiketta aina 25 kg tankkausmäärään asti, jotta kaasun syöttö jatkui keskeytyksettä.

Toiminnallisuuden testaus Keltakallion asemalla on nyt päättynyt. Aseman käynnistyspainikkeen toiminta on palautettu alkuperäisiin asetuksiin eli käynnistyspainiketta ei tarvitse enää painaa tankkauksen ajan.

Syynä uuden toiminnallisuuden kokeiluun olivat lukuisat tankkausasemillamme tapahtuneet vahingot, joissa tankkaaja ei muista irrottaa tankkauspistoolia autosta ennen liikkeelle lähtöä ja letku repeää irti tankkausmittarista. Kotkan pilotissa todettiin kokeillun tekniikan toimivan erinomaisesti ja estävän tehokkaasti letkujen repeämisvahingot. Tankkauksen ajan painettavan käynnistyspainikkeen käytön myötä riski tankkauspistoolin unohtamiselle hävisi käytännössä kokonaan. Testin aikana asemalla ei tapahtunut yhtään letkuvahinkoa.

Gasum on kuitenkin päättänyt, että toiminnallisuutta ei toistaiseksi oteta käyttöön Gasumin tankkausasemilla. Syynä tähän ovat Kotkan Keltakallion aseman kokeilusta saadut asiakaspalautteet. Asiakkaamme kokivat kokeillun toiminnallisuuden heikentävän olennaisesti kaasuauton tankkauskokemusta. 

Gasum jatkaa muiden vahinkotapauksia estävien teknisten ratkaisujen selvittämistä. Uusille tankkausasemille tullaan edelleen asentamaan merkkivalo huomauttamaan tankkauksen päättymisestä ja herättämään tankkaajan huomiota.

Toivomme asiakkailtamme luonnollisesti jatkossakin tarkkavaisuutta letkuvahinkojen välttämiseksi asemillamme. Vahingon aiheuttanut tankkaaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Olemme jo kahden vuoden ajan veloittaneet letkun irtoamisesta aiheutuvat vaihto- ja korjauskustannukset vahingon aiheuttaneelta tankkaajalta. Käytännössä kulut korvataan vahingon aiheuttajan liikennevakuutuksesta.

Lisätietoja:
Gasum asiakaspalvelu, puh. 0800 122 722

Kuluttaja-asiakkaat: asiakaspalvelu@gasum.com
Yritysasiakkaat: yritysasiakaspalvelu@gasum.com