Viking Linen matkustajat voivat pienentää matkansa ilmastopäästöjä lähes 90 prosenttia Gasumin toimittamalla biokaasulla

Viking Line alkaa tarjota Turun-linjan matkustajilleen mahdollisuutta ostaa uusiutuvaa biopolttoainetta oman matkansa kulutuksen verran ja näin vähentää matkansa aiheuttamia päästöjä jopa 90 prosentilla. Euroopassa jätteistä tuotetun biokaasun ilmastoviisaille Viking Glorylle ja Viking Gracelle toimittaa Gasum.

Viking Linen Turun-linjan matkustajat voivat 21. kesäkuuta lähtien ostaa oman laivamatkansa kulutuksen verran biokaasua. Risteilyllä Turusta Tukholmaan lisämaksu on vajaat 5 euroa. Tällä hinnalla matkustaja vähentää oman matkansa aiheuttamia ilmastopäästöjä lähes 90 prosenttia verrattuna Viking Glorylla ja Viking Gracella normaalisti käytettävään nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen. Ostettavan nestemäisen biokaasun eli LBG:n määrä perustuu keskimääräiseen polttoaineen kulutukseen matkustajaa kohti.

Viking Glory ja Viking Grace ovat ilmastoviisaita aluksia, joihin on jo alun perin rakennettu valmius käyttää biokaasua ja uusiutuvalla energialla tuotettuja synteettisiä polttoaineita. Viking Glory valmistui vuonna 2022 ja Viking Grace vuonna 2013. Normaalisti alukset kulkevat nesteytetyn maakaasun voimin, joka sekin on vähäpäästöinen polttoaine öljypohjaisiin polttoaineisiin verrattuna.

LNG:n typpipäästöt ovat 85 prosenttia pienemmät kuin öljyä käytettäessä, mikä vähentää Itämeren rehevöitymistä ja happamoitumista. Ihmisten terveydelle haitallisia rikki- ja hiukkaspäästöjä ei käytännössä synny lainkaan. Biopolttoaineeseen siirtyminen tulee puolestaan vähentämään erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä.

Biokaasu on kiertotaloutta

Biokaasun valmistuksessa raaka-aineena käytetään yhteiskunnassa syntyviä jätevirtoja, kuten esimerkiksi ruoka- tai maatalousjätteitä, joten sen tuottaminen myös edistää kiertotaloutta. Viking Line saa jokaisen biokaasutoimituksen yhteydessä vastuullisuustodistuksen, joka kertoo, missä ja miten kaasu on tuotettu. Kaasun tuotantotapa vaikuttaa lopulliseen päästövähennykseen. Käytännössä Viking Line ostaa biokaasua suurempia eriä matkustajien maksamilla lisämaksuilla. Biokaasu tankataan laivoilla LNG:n joukkoon.

“Biokaasun tarjonta on vielä rajoitettua kysyntään nähden, ja esimerkiksi kaikki Suomessa tuotettava biokaasu menee tällä hetkellä teollisuuden käyttöön. Lähdemme nyt yhteistyössä Gasumin sekä ympäristötietoisten asiakkaidemme kanssa kasvattamaan biokaasun käyttöä. Tulevaisuudessa haluamme tarjota mahdollisuuden ostaa biopolttoainetta myös autopaikan varauksen yhteydessä, ja kesän jälkeen alamme tarjota mahdollisuutta päästöjen vähentämiseen myös rahtiasiakkaillemme”, Viking Linen vastuullisuuspäällikkö Dani Lindberg sanoo.

Viking Line on parhaillaan mukana eri hankkeissa, joissa tutkitaan hiilineutraalin vihreän käytävän luomista Itämerelle. Biokaasua on jo testattu Viking Gracen polttoaineena.

”Merenkulun kestävää tulevaisuutta tutkivien projektien ja kumppanuuksien kautta olemme saaneet valtavasti oppia ja uutta tietoa oman vastuullisuustyömme tueksi. Hiilineutraali merenkulku on vielä tulevaisuutta, mutta ei enää utopiaa. Meillä Viking Linella tavoite on, että olemme jälleen mukana ensimmäisten joukossa, kun sen aika koittaa”, Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses sanoo.

Kuva: Viking Line