Viking Line-passagerare kan minska sina resors utsläpp med upp till 90 procent med biogas från Gasum

Viking Line börjar erbjuda möjligheten för sina passagerare på rutten Åbo-Åland-Stockholm att köpa förnybart biobränsle i proportion till sin resas förbrukning och därigenom minska sin resas utsläpp med upp till 90 procent. Den europeiska biogasen, som produceras av restprodukter, levereras av Gasum till de klimatsmarta fartygen Viking Glory och Viking Grace.

Från och med den 21 juni kan Viking Lines passagerare på rutten Åbo-Åland-Stockholm köpa biogas i proportion till sin resas förbrukning. På en kryssning mellan Åbo och Stockholm är pristillägget mindre än 5 euro. Till det priset minskar passageraren sitt klimatavtryck närmare 90 procent jämfört med en resa där flytande naturgas (LNG) används. Mängden flytande biogas (LBG) som köps baseras på den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare.

Viking Glory och Viking Grace är klimatsmarta fartyg som redan i byggnadsskedet förbereddes för att kunna använda biogas och syntetiska bränslen som framställts med förnybar energi. Viking Glory inledde sin trafik år 2022 och Viking Grace år 2013. Normalt drivs fartygen av flytande naturgas, som också är en lågutsläppskälla jämfört med oljebaserade bränslen.

Kväveutsläppen från LNG är 85 procent lägre än vid användning av oljebränslen, vilket motverkar övergödning och försurning av Östersjön. För människor skadliga svavel- och partikelutsläpp genereras praktiskt taget inte alls. Övergången till biobränsle kommer i sin tur särskilt att minska utsläppen av växthusgaser.

Biogas är en del av den cirkulära ekonomin

Vid produktion av biogas används samhällets avfallsströmmar som råvara, såsom till exempel mat- och jordbruksavfall, vilket främjar kretsloppsekonomin. Vid varje leverans av biogas erhåller Viking Line ett hållbarhetscertifikat, som berättar var och hur gasen producerats. Produktionsmetoden för gasen påverkar den slutliga utsläppsminskningen. I praktiken köper Viking Line biogas med den tilläggsavgift som passagerarna betalar. Biogasen som tankas ombord blandas med LNG:n.

"Tillgången på biogas är fortfarande begränsad jämfört med efterfrågan. Till exempel används all biogas som produceras i Finland för närvarande av industrin. Vi kommer nu i samarbete med Gasum och våra miljömedvetna kunder att öka användningen av biogas. I framtiden vill vi erbjuda möjligheten att köpa biobränsle även i samband med bokning av bilplats, och efter sommaren kommer vi att erbjuda våra fraktkunder möjligheten att minska utsläppen av sina transporter genom att köpa biobränsle", säger hållbarhetschef på Viking Line Dani Lindberg.

Viking Line deltar för närvarande i olika projekt, där man undersöker möjligheten att skapa en kolneutral grön korridor för Östersjön. Biogas har redan testats som bränsle på Viking Grace.

"Genom vårt projektarbete och partnerskap för en framtida hållbar sjöfart har vi fått mycket kunskap och information till stöd för vårt eget hållbarhetsarbete. En kolneutral sjöfart ligger ännu i framtiden, men är inte längre en utopi. Vårt mål på Viking Line är att vara bland de första när den tiden kommer", säger Jan Hanses, verkställande direktör på Viking Line.

Foto: Viking Line