Gasum aloittaa laajennushankkeen Riihimäen biokaasulaitoksella

Gasumin Riihimäen biokaasulaitoksella aloitetaan merkittävä mädätteen käsittelyyn keskittyvä uudistus tuotannon tehostamiseksi. Hanke on osoitus Gasumin sitoutumisesta biokaasun tuotannon lisäämiseen ja uusiutuvan energian tuomiseen markkinoille. Hanke edistää myös kierrätysravinteiden käyttöä.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on tehnyt investointipäätöksen 7,5 miljoonan euron hankkeesta, jonka tavoitteena on laajentaa ja parantaa nykyistä biokaasulaitosta Riihimäellä. Vuodesta 2016 toiminnassa ollut laitos tuottaa vuosittain noin 45 gigawattituntia (GWh) biometaania kaasunsiirtoverkkoon täyttäen teollisuuden ja liikenteen uusiutuvan energian tarpeita.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa edistyksellinen haihdutusjärjestelmä, joka poistaa nestettä tehokkaammin biokaasun tuotannossa syntyvästä mädätteestä. Tämä lisäys prosessiin paitsi tehostaa toimintaa myös mahdollistaa typen talteenoton arvokkaan ammoniakkiveden muodossa.

"Laitos käsittelee pääasiassa biojätettä, puhdistamolietettä ja teollisuuden sivuvirtoja, ja syntyvä mädätysjäännös on perinteisesti hyödynnetty maataloudessa tarjoten viljelylle välttämättömiä ravinteita lannoitteina. Mädätteen hyödyntäminen on kuitenkin kohdannut haasteita hiljattain uudistuneen lannoitesääntelyn vuoksi", kertoo Gasumin Head of Renewable Gas Ari Suomilammi.

Merkittäviä vähennyksiä kuljetusten kustannuksissa ja päästöissä

Investointi sisältää haihduttimen ylimääräisen veden poistamiseksi ja käänteisosmoosijärjestelmän arvokkaiden ravinteiden erottamiseksi ja talteenottamiseksi mädätteestä. Tuloksena oleva tuote on multaa muistuttava kiinteä mädätysjäännös, joka soveltuu maatalouskäyttöön sekä maisemointiin. Lisäksi paksua ravinnetiivistettä voidaan hyödyntää lannoitteina ja ammoniakkivettä teollisissa prosesseissa.

Päästövähennyksiin liittyen investointiin kuuluu orgaanista typpeä sisältävän ammoniakkiliuoksen tuotanto, jolla korvataan fossiilista alkuperää olevaa typpeä, erityisesti ureaa. Tämän korvaavan tuotteen käyttö on tärkeää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Se auttaa vähentämään noin 1 000 tonnia päästöjä vuosittain verrattuna tavallisen urean valmistukseen.

"Noin 40 000 tonnin vuosittainen vedenpoisto vähentää merkittävästi kuljetuskustannuksia ja niihin liittyviä päästöjä, jolloin vuodessa vähenee tuhannen rekkakuorman tarve. Tämä paitsi edistää ekologista kestävyyttä myös parantaa laitoksen taloudellista kannattavuutta", Ari Suomilammi sanoo.

Gasum jatkaa investointeja puhtaaseen biokaasun tuotantoon

Olemassa olevien biokaasulaitosten tuotannon lisääminen tukee Gasumin strategista tavoitetta tuoda markkinoille vuodessa seitsemän terawattituntia (7 TWh) uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä, mikä tarkoittaa Gasumin asiakkaille 1,8 miljoonan tonnin vuotuista yhteenlaskettua hiilidioksidivähennystä.

Riihimäen biokaasulaitoksen innovatiivinen haihdutininvestointi ei ainoastaan vastaa mädätteen hyödyntämisen nykyisiin haasteisiin, vaan on linjassa laajempien ympäristötavoitteiden kanssa.

"Tämä investointi heijastaa sitoutumistamme kestäviin käytäntöihin ja toimii mallina tuleville biokaasulaitoksille, jotka haluavat parantaa ympäristövaikutuksiaan. Kyse ei ole vain päästöjen vähentämisestä, vaan myös mädätteen käytön edistämisestä ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisalla tavalla", Ari Suomilammi sanoo.

Investointipäätös Riihimäen laajennukseen tehtiin tammikuussa 2024, jolloin suunnittelu- ja hankintavaihe käynnistyi. Tavoitteena on saada laajennus käyttöön toukokuuhun 2025 mennessä. Hanke on saanut ympäristöministeriöltä avustusta investointisummasta 40 prosenttia, mikä korostaa hallituksen sitoutumista kiertotaloutta edistävien hankkeiden tukemiseen.

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, Head of Renewable Gas, Gasum
puh. 0400 653 351, ari.suomilammi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi