Gasum hoitamaan Wasalinen päästöoikeussalkkua

Gasum Portfolio Services ryhtyy hoitamaan Wasaline-varustamon EU:n päästöoikeuskaupan (EUA) salkunhallintaa. EU:n päästökauppajärjestelmä laajeni tämän vuoden alusta meriliikenteeseen. Päästökaupan ja siihen liittyvän salkunhallinnan ulkoistaminen auttaa laivayhtiöitä sekä ennustamaan että hallitsemaan kustannuksiaan.

Wasaline on valinnut Gasum Portfolio Services Oy:n kumppanikseen hoitamaan EU:n päästöoikeuskaupan salkunhallintaa. Päästöoikeuksien hallinta ja päästökauppa on laivayhtiöille ajankohtainen asia nyt kun EU:n päästökauppajärjestelmä on laajentunut vuoden 2024 alusta myös meriliikenteeseen.

Kumppanuus auttaa Wasalinea ennustamaan ja hallitsemaan päästöoikeuskustannuksiaan paremmin.

“Tarjoamme erittäin mielellämme päästökauppamarkkina-asiantuntemustamme pitkäaikaiselle asiakkaallemme Wasalinelle. Gasum Portfolio Services on toiminut päästökauppamarkkinalla järjestelmän perustamisesta saakka. Wasaline on ensimmäinen meriliikenteen päästökauppa-asiakkaamme, mutta palveluidemme kysyntä kasvaa nyt kun koko toimiala on uuden tilanteen edessä epävakailla markkinoilla”, sanoo Gasumin meriliikenteen myyntipäällikkö Pekka Montola.

Gasum on toimittanut Wasalinen Vaasan ja Ruotsin Uumajan välillä liikennöivälle matkustaja-alukselle Aurora Botnialle nesteytettyä maakaasua (LNG) ja biokaasua (LBG) vuodesta 2021 lähtien. Päästöoikeudet ostetaan tälle samalle reitille.

”Jatkamme mielellämme Gasumin kanssa hyvää yhteistyötämme, joka laajenee nyt myös päästöoikeuksiemme hallintaan. Olemme jo ennestään Gasumin LNG- ja biokaasuasiakas, ja kumppanuutemme on sujunut todella hyvin”, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

EU:n päästöoikeudet käyttöön asteittain

EU:n päästökauppajärjestelmän laajeneminen meriliikenteeseen on osa EU:n Fit for 55 ‑ilmastopakettia. Päästöoikeudet otetaan meriliikenteessä käyttöön asteittain.

Vuonna 2025 laivayhtiöiden tulee raportoida ja palauttaa päästöoikeudet 40 prosentille vuoden 2024 päästöistään. Vuonna 2026 raportointi- ja palautusvaatimus koskee 70 prosenttia vuoden 2025 päästöistä. Vuodesta 2027 eteenpäin päästöoikeudet raportoidaan ja palautetaan täysimääräisesti kaikista päästöistä.

“Meriliikenteestä aiheutuvat päästöt voivat olla verraten suuria, joten päästöoikeuksista aiheutuvat kustannuksetkin ovat merkittäviä. Gasum Portfolio Services auttaa asiakkaitamme ennustamaan ja budjetoimaan päästöoikeuskustannuksiaan sekä pyrkimään parhaaseen mahdolliseen kustannustehokkuuteen”, Montola kertoo.

EU:n päästökauppajärjestelmä koskee vuonna 2024 bruttovetoisuudeltaan vähintään 5 000 tonnin rahti- ja matkustaja-aluksia. Vuodesta 2027 lähtien päästökauppa laajenee myös bruttovetoisuudeltaan vastaavan kokoisiin offshore-aluksiin.


Lisätietoja:

Pekka Montola, Myyntipäällikkö, meriliikenne, Gasum
puh. 040 036 5167
pekka.montola@gasum.com

Peter Ståhlberg, Managing Director, Wasaline
puh. +358 40 559 2353
peter.stahlberg@wasaline.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.