Gasum förvaltar Wasalines EUA-portfölj

Gasum Portfolio Services kommer att förvalta Wasaline-rederiets EU Allowances-portfölj (EUA). EU:s system för handel med utsläppsrätter utvidgades till sjöfartssektorn i början av året. Genom att lägga ut sin utsläppshandel och EUA-portfölj kan rederier både hantera och förutse sina kostnader.

Wasaline har valt Gasum Portfolio Services som samarbetspartner för portföljförvaltning av EU-utsläppsrätter (EU Allowances, EUA). Hantering och handel med utsläppsrätter är aktuellt för rederier eftersom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) utvidgades till att omfatta sjöfartssektorn i början av 2024.

Partnerskapet gör det möjligt för Wasaline att bättre förutse och hantera kostnaderna för sina utsläppsrätter.

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda vår expertis inom marknaden för utsläppshandel till Wasaline, som är vår kund sedan länge. Gasum Portfolio Services har varit verksamt på marknaden för handel med utsläppsrätter sedan den först etablerades. Wasaline är vår första kund inom sjöfarten, men eftersom hela sektorn står inför en ny situation på en volatil marknad ökar efterfrågan på våra tjänster”, säger Pekka Montola, Sales Manager på Gasum Maritime.

Gasum har levererat flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG) till Wasaline sedan 2021, till företagets passagerarfärja Aurora Botnia, som trafikerar sträckan mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Utsläppsrätterna kommer att köpas för samma sträcka.

”Vi är glada över att kunna fortsätta vårt goda samarbete med Gasum och nu även låta dem hantera våra ETS-utsläppsrätter. Vi har redan samarbetat med Gasum när det gäller inköp av LNG och biogas och det samarbetet har gått mycket smidigt”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

EU:s system för handel med utsläppsrätter kommer att införas gradvis

Att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter till att omfatta sjöfartssektorn är en del av genomförandet av EU:s åtgärdspaket ”Fit for 55”. ETS kommer att införas gradvis inom sjöfartssektorn.

År 2025 måste rederierna rapportera och överlämna utsläppsrätter för 40 procent av sina utsläpp från 2024. År 2026 kommer andelen öka till 70 procent av deras utsläpp från 2025. Från och med 2027 måste de rapportera och överlämna utsläppsrätter för alla sina utsläpp.

”Den mängd utsläpp som sjötrafiken genererar kan bli ganska hög, vilket innebär att kostnaderna för utsläppsrätter också är betydande. Gasum Portfolio Services gör det möjligt för våra kunder att förutse och budgetera kostnaderna för utsläppsrätterna och sträva efter största möjliga kostnadseffektivitet”, förklarar Montola.

År 2024 kommer EU ETS att gälla för last- och passagerarfartyg med en bruttodräktighet på minst 5 000 ton. Från och med 2027 kommer ETS att utökas till offshorefartyg med samma bruttodräktighet.


För ytterligare information kontakta:

Pekka Montola, Sales manager, Maritime, Gasum
Telefon: +358 44 709 5167
E-post: pekka.montola@gasum.com

Peter Ståhlberg, Managing Director, Wasaline 
Telefon: +358 40 559 2353
E-post: peter.stahlberg@wasaline.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv