Green leaf during spring

Gasum-konsernin Q1 2024: Meri- ja tieliikennesegmenttien myyntivolyymien vahva kehitys jatkui

Gasum-konserni on julkaissut vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen katsauksen.

Tammi–maaliskuu 2024 (Q1 2023):

  • Myyntivolyymit kasvoivat vuoden 2023 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna 73 prosenttia 5,8 (3,3) terawattituntiin (TWh) lähinnä maakaasuvolyymien kasvun myötä.
  • Konsernin liikevaihto pieneni kaasun markkinahintojen laskun johdosta 5,6 prosenttia 423,7 (449,0) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli 2,8 (-19,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos (EBIT) oli 17,9 ( 11,0) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 507,6 (1 745,2) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli 38,0 (29,9) prosenttia.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2024 ensimmäistä vuosineljännestä:

“Myyntivolyymit jatkoivat vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä positiivista kehitystään ja kasvoivat merkittävästi vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutos on erityisen selkeä meriliikenteessä, jossa markkinat olivat vuoden 2023 alussa suhteellisen vaisut. Volyymien kasvu oli myös tieliikenteessä vahvaa, mutta teollisuudessa kasvu jäi odotetusti jonkin verran vaatimattomammaksi.

Volyymien myönteinen kehitys vaikutti vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Operatiiviseen tulokseen sisältyy myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä realisoituneita kaasuvarastojen hintasuojausten voittoja. Suurin osa näihin liittyvästä tappiosta on jo realisoitunut, mutta suojauksista syntyneen voiton odotetaan ajoituseroista johtuen vielä osaksi kumoutuvan vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Arvioimme tämän varastoon liittyvän tappion olevan nykyisellä hintatasolla noin viisi miljoonaa euroa. 

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 17,9 miljoonaa euroa (Q1 2023:  11,0 milj. euroa) ja oikaistu liikevoittoprosentti 4,2 prosenttia (Q1 2023: -2,5 prosenttia). Yhtiön omavaraisuusaste oli maaliskuun 2024 lopussa 38,0 prosenttia (31.3.2023: 29,9 prosenttia). 

Gasum teki vuoden alussa lopullisen investointipäätöksen koskien kahta uutta biokaasulaitoshanketta. Ruotsin Borlängessä aletaan rakentaa Gasumin toista suurta biokaasulaitosta, joka tuottaa valmistuttuaan 133 gigawattituntia (GWh) biokaasua vuodessa. Borlängen laitos rakennetaan samalla mallilla, kuin ensimmäinen, Göteneen rakenteilla oleva laitos, joka valmistuu ja saadaan käyttöön vielä tänä vuonna.

Riihimäen biokaasulaitoksella Gasum puolestaan investoi biokaasun tuotannossa syntyvän mädätteen käsittelyyn keskittyvään laajennushankkeeseen. Hankkeessa toteutetaan edistyksellinen haihdutusjärjestelmä, joka tehostaa toimintaa poistamalla mädätteestä tehokkaammin nestettä ja mahdollistaa arvokkaan ammoniakkiveden talteenoton.

Gasum allekirjoitti vuoden 2023 lopulla Nordic Ren-Gasin kanssa myynti- ja ostosopimuksen koskien Nordic Ren-Gasin Tampereelle valmistuvan Power-to-Gas-laitoksen e-metaanin tuotantoa. Yhteistyön kehittämistä jatkettiin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun yhtiöt aloittivat neuvottelut koskien Nordic Ren-Gasin kahden seuraavan, Lahteen ja Kotkaan suunniteltavan laitoksen koko tuotantoa. Nämä kolme laitosta voisivat tuottaa vuodessa yhteensä lähes yhden terawattitunnin (TWh) uusiutuvaa hiilineutraalia e-metaania vuosista 2026–2027 lähtien.

Gasum ryhtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä myös hoitamaan Wasaline-varustamon päästöoikeussalkkua. EU:n päästökauppajärjestelmä laajentui vuoden 2024 alusta myös meriliikenteeseen. Kumppanuus auttaa Wasalinea ennustamaan ja hallitsemaan päästöoikeuskustannuksiaan paremmin. Alkaen vuonna 2025 tulee voimaan Euroopan Unionin FuelEU Maritime -asetus, jonka tavoitteena on vähentää merenkulkusektorin kasvihuonekaasupäästöjä.

Korkein hallinto-oikeus antoi maaliskuun lopulla päätöksen Gasumin ja Energiaviraston välisessä asiassa, joka koskee maakaasuliiketoimintojen eriyttämisvelvoitetta. Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden asiaa koskevan aiemman ratkaisun ja palautti seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. 

Koska volyymien kehitys näyttää vahvalta, loppuvuoden näkymät ovat tällä hetkellä varovaisen positiiviset.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Kai Laitinen, CFO, Gasum
040 500 2080, kai.laitinen@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com