Gasum on solminut laajemman vihreän lainaosuuden sisältävän ja vastuullisuustavoitteisiin sidotun pitkäaikaisen rahoitussopimuksen

Gasum on allekirjoittanut nykyisten lainanantajiensa kanssa kaikkiaan 565 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitussopimuksen.

Nordea toimi järjestelyssä koordinoijana, OP Yrityspankki vastuullisuuskoordinoijana ja SEB koordinoijana ja agenttina. Sopimukseen sisältyy määräaikaislaina ja valmiusluottolimiitti.

Gasumin vihreän lainan osuutta on laajennettu 152 miljoonasta 175 miljoonaan euroon. Vihreällä lainalla rahoitetaan Gasumin strategisia investointeja biokaasutuotannon lisäämiseen sekä laajentamalla olemassa olevien laitosten biokaasutuotantoa että rakentamalla uusia suuria tuotantolaitoksia.

Vihreitä lainoja hallinnoidaan Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksessä, jonka biokaasuun liittyvät omaisuuserät riippumaton arvioija CICERO Shades of Green on luokitellut parhaalle mahdolliselle eli tummanvihreälle tasolle. Vihreä laina käytetään yksinomaan biokaasun tuotannon ja jakelun rahoitukseen.

Vastuullisuus on osa Gasumin strategiaa

Vastuullisuussidonnaisen valmiusluottolimiitin marginaali on sidottu Gasumin omiin vastuullisuustavoitteisiin, jotka koskevat myydyn uusiutuvan kaasun määrää, biokaasun kestävää tuotantoa ja turvallisuutta.

“Nyt neuvoteltu rahoitusjärjestely on osoitus Gasumin sitoutumisesta vastuullisuuteen. Vihreä energiasiirtymä on osa liiketoimintastrategiaamme, ja tämä pitkäaikainen rahoitus on keskeisen tärkeää kyvyllemme toteuttaa ne välttämättömät investoinnit, joiden myötä pystymme toimittamaan asiakkaillemme yhä enemmän uusiutuvaa energiaa”, sanoo Gasumin talousjohtaja Kai Laitinen.

Gasumin strategisena tavoitteena on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Tämä on neljä kertaa enemmän kuin tällä hetkellä ja se tarkoittaa vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin yhteenlaskettua päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Lue lisää Gasumin strategiasta

Lisätietoja:

Päivi Kotiaho
Head of Treasury and Risk Management, Gasum
050 307 8012, paivi.kotiaho@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi