Gasum suunnittelee ostavansa jopa 800 GWh e-metaania vuodessa Nordic Ren-Gasin kahdelta seuraavalta Power-to-Gas-laitokselta

Gasum ja Nordic Ren-Gas jatkavat yhteistyötään e-metaanimarkkinan kehittämisessä neuvottelemalla Nordic Ren-Gasin kahden seuraavan Power-to-Gas-laitoksen kaasutuotantoa koskevasta myynti- ja ostosopimuksesta. Laitokset liitetään olemassa olevaan kaasuverkkoinfrastruktuuriin. E-metaanin tuotannossa käytetään uusiutuvaa sähköä ja biopohjaista hiilidioksidia, ja sen käytöllä voidaan päästä merkittäviin päästövähennyksiin liikenteessä ja teollisuudessa.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum ja Pohjoismaiden johtava Power-to-Gas-tuotannon kehittäjä Nordic Ren-Gas ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka pohjalta yhtiöt neuvottelevat myynti- ja ostosopimuksesta koskien Nordic Ren-Gasin Lahteen ja Kotkaan suunnittelemien e-metaanin tuotantolaitosten koko tuotantoa. Sopimuksen toteutuessa Gasum ostaisi kaiken laitosten tuottaman e-metaanin ja jakelisi sen omille asiakkailleen.

Lahdessa ja Kotkassa tuotettava e-metaani syötetään kaasuverkkoon, josta se voidaan viedä Eurooppaan tai nesteyttää käytettäväksi e-LNG-polttoaineena esimerkiksi meriliikenteessä. Nordic Ren-Gas on kehittänyt toiminnallisesti ja teknisesti ainutlaatuisen Power-to-Gas-laitosmallin, jolla tuotettu e-metaani täyttää kaikki EU:n uusiutuvan energian direktiivin muita kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita (RFNBO-polttoaineita) koskevat vaatimukset.

Gasum ja Nordic Ren-Gas kertoivat tammikuussa 2024 solmineensa ensimmäisen myynti- ja ostosopimuksensa koskien Tampereelle rakennettavaa e-metaanilaitosta, joka tuottaa vuodesta 2026 lähtien aluksi 160 gigawattituntia (GWh) e-metaania vuodessa. Lahden ja Kotkan laitokset rakennetaan Tampereen-hankkeessa kehitetyn mallin pohjalta.

Lopulliset määrät riippuvat kysynnästä

Alustavan suunnitelman mukaan Lahdessa ja Kotkassa tuotetaan yhteensä 800 GWh uusiutuvaa e-metaania vuodessa. Gasum ja Nordic Ren-Gas määrittelevät toteutuvat ostomäärät loppukäyttäjien kysyntäennusteiden pohjalta. Sekä Lahden että Kotkan laitoksen on määrä olla tuotantokäytössä vuoteen 2027 mennessä.

Laitokset tuottavat uusiutuvan e-metaanin käyttämällä kotimaista maatuulivoimaa. Hankkeissa tehdään tiiviistä yhteistyöstä paikallisten energiayhtiöiden kanssa koskien hiilidioksidin talteenottoa voimalaitoksilla sekä Power-to-Gas-prosessissa syntyvän hukkalämmön toimittamista kaukolämpöverkkoon.

“Olemme Gasumilla tyytyväisiä siitä, että yhteistyömme kehittäminen Nordic Ren-Gasin kanssa jatkuu, koska e-metaanin teollisuudelle ja liikenteelle tarjoama päästövähennyspotentiaali on niin merkittävä. Gasumilla on jo käytössä infrastruktuuri, joka tarvitaan e-metaanin tehokkaaseen jakeluun maantie- ja meriliikenne- sekä teollisuusasiakkaillemme, ja uskomme, että Suomi on sijainniltaan kilpailukykyinen maa e-metaanin Euroopan markkinoille suuntautuvaan tuotantoon. Lahden ja Kotkan laitoksilla tuotettavat volyymit toisivat merkittävän lisän Gasumin uusiutuvan energian tarjontaan”, sanoo Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

”Yhteistyömme Gasumin kanssa kattaa tämän jälkeen lähes yhden terawattitunnin (TWh) vuotuisen e-metaanivolyymin. Tampereen-hankkeen yhteisen onnistumisen pohjalta on hyvä jatkaa Lahden- ja Kotkan-hankkeiden edistämistä yhdessä Gasumin kanssa. Ren-Gasin tehokas hankekehitysmalli yhdistettynä Gasumin arvokkaaseen osaamiseen uusiutuvan kaasun markkinoilla vauhdittaa e-metaanin markkinan kehittämistä kokonaisuudessaan ja edistää päästöjen kustannustehokasta vähentämistä Euroopassa”, sanoo Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala.

E-metaania voidaan käyttää samoissa kohteissa kuin maa- ja biokaasua

Power-to-Gas-prosessissa tuotetaan ensin vedestä vetyä uusiutuvan sähkön avulla. Saatu vety jalostetaan sen jälkeen e-metaaniksi yhdistämällä se biopohjaiseen hiilidioksidiin. Näin tuotettu e-metaani on täysin uusiutuvaa ja korvaa fossiilisia polttoaineita maantie- ja meriliikenteessä sekä teollisuudessa. 

E-metaania voidaan käyttää täysin samoissa kohteissa kuin maa- ja biokaasua. Nesteytettynä se soveltuu myös samoihin käyttökohteisiin kuin nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG, bio-LNG). Siksi sen kuljettamiseen voidaan käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria – kuorma-autoja, laivoja ja putkistoja – ja se sopii suoraan jo ennestään maakaasua tai biokaasua käyttävään kalustoon ja laitteistoon. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen tai laivojen omistajien ei siten tarvitse investoida uuteen kalustoon eikä laitteistomuutoksiin.

Toisin kuin ammoniakin ja metanolin kaltaiset muut vaihtoehtoiset polttoaineet, joiden tuotanto ja infrastruktuuri on vasta kehitteillä, e-metaani tarjoaa jo olemassa olevan ja toimivan tavan vähentää päästöjä meri- ja maantiekuljetuksissa jo aivan lähivuosina.

Gasumin strategisena tavoitteena on tuoda vuoteen 2027 mennessä markkinoille vuodessa seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua eli biokaasua ja e-metaania. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi vuosittaista yhteenlaskettua 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Lue lisää e-metaanista Gasumin verkkosivulta

Kuva: Havainnekuva Nordic Ren-Gasin Lahden laitoksesta, Nordic Ren-Gas

Lisätietoja:

Mikko Syrjänen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Gasum
mikko.syrjanen@gasum.com, puh. 050 302 8148

Saara Kujala, toimitusjohtaja, Nordic Ren-Gas
Saara.kujala@ren-gas.com, puh. 050 302 9088

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi