Gasum planlegger å kjøpe opptil 800 GWh e-metan per år fra Nordic Ren-Gas’ to neste power-to-gas-anlegg

Gasum og Nordic Ren-Gas fortsetter samarbeidet om å utvikle markedet for e-metan, ved å forhandle om en innkjøpsavtale for de to neste power-to-gas-anleggene som utvikles av Nordic-Ren Gas. De to anleggene vil bli koblet til det eksisterende gassnettet. E-metanen produseres med fornybar elektrisitet og biogen CO2, og kan gi en betydelig reduksjon av utslippene i transportsektoren og industrien.

Det nordiske energiselskapet Gasum og Nordens ledende power-to-gas-utvikler, Nordic Ren-Gas, har signert en intensjonsavtale for å forhandle om en innkjøpsavtale for hele den forventede produksjonen ved Nordic Ren-Gas’ planlagte e-metananlegg i de finske byene Lahtis og Kotka. Hvis partene blir enige om en avtale, vil Gasum kjøpe all e-metan som produseres ved anleggene og distribuere den til kundene.

E-metanen som produseres i Lahtis og Kotka, vil bli tilført gassnettet, med mulighet til å eksporteres til Europa eller omdannes til flytende gass for bruk som LNG i f.eks. sjøtransport. Nordic Ren-Gas har utviklet en unik drifts- og teknologidesign – som oppfyller alle kravene i EUs fornybardirektiv, om fornybare, ikke-biologiske gasser i væske- eller gassform (RFNBO) – for power-to-gas-anleggene som brukes til å produsere e-metan.

I januar offentliggjorde Gasum og Nordic Ren-Gas inngåelsen av den første innkjøpsavtalen, for et e-metananlegg i Tammerfors som til å begynne med skal produsere 160 gigawattimer (GWh) e-metan i året fra og med 2026. Anleggene i Lahtis og Kotka vil bli bygget på grunnlag av modellen som ble utviklet i Tammerfors-prosjektet.

Endelige volumer vil baseres på etterspørsel

I utgangspunktet er planen at anleggene i Lahtis og Kotka til sammen skal produsere 800 GWh fornybar e-metan i året. Gasum og Nordic Ren-Gas vil i fellesskap fastsette de realiserte innkjøpsvolumene basert på prosjektert etterspørsel fra sluttbrukerne. Anleggene i Lahtis og Kotka skal etter planen være i drift innen 2027.

De skal produsere fornybar e-metan ved bruk av finsk landvindkraft. Begge prosjektene er utviklet i nært samarbeid med de lokale kraftprodusentene, både når det gjelder karbonfangst og potensialet for å utnytte overskuddsvarmen fra power-to-gas-prosessen til fjernvarme.

«Gasum er fornøyd med å fortsette å utvikle samarbeidet med Nordic Ren-Gas, ettersom e-metan har et så betydelig potensial for å redusere utslippene i industri og transport. Gasum har infrastrukturen som kreves for å effektivt distribuere e-metan til kundene våre innen både industri, land- og sjøtransport, og vi mener at Finland er et konkurransedyktig land for produksjon av e-metan til det europeiske markedet. Volumene som skal produseres ved anleggene i Lahtis og Kotka, kan utgjøre et betydelig bidrag til Gasums tilbud når det gjelder fornybar energi», sier Mika Wiljanen, adm.dir. i Gasum-gruppen.

«Det er gledelig at samarbeidet med Gasum har nådd en årlig produksjon av e-metan tilsvarende nesten 1 terawattime (TWh). Vi kan nå annonsere fremgangen i prosjektene i Lahtis og Kotka, som er basert på det gode samarbeidet i Tammerfors-prosjektet. Ren-Gas’ effektive prosjektutviklingsmodell, i kombinasjon med Gasums verdifulle ekspertise på markedet for fornybar gass, fremskynder utviklingen av markedet for fornybar e-metan og legger til rette for kostnadseffektive utslippsreduksjoner i Europa», sier Saara Kujala, adm.dir. i Ren-Gas.

E-metan kan brukes om hverandre med naturgass og biogass

I power-to-gas-prosessen produseres først hydrogen ved hjelp av fornybar elektrisitet og vann. Hydrogenet omdannes deretter videre til e-metan, ved å kombinere det med bio-CO2. E-metan som produseres på denne måten, er 100 % fornybar, og den skal erstatte fossile brennstoff i industri og vei- og sjøtransport. 

E-metan kan brukes om hverandre med naturgass og biogass. På samme måte kan e-metan i flytende form brukes om hverandre med flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG). Dette betyr at e-metanen kan transporteres via eksisterende infrastruktur – lastebiler, skip og rør – og tas direkte i bruk til bruksområder som for øyeblikket benytter naturgass eller biogass. Det er heller ikke behov for ytterligere investeringer eller endring av eksisterende utstyr for bedrifter som allerede eier kjøretøy eller skip som går på gass.

I motsetning til alternative brennstoff som ammoniakk eller metanol, som fortsatt er på utviklingsstadiet med tanke på både produksjon og infrastruktur, er e-metan en eksisterende og mulig vei til avkarbonisering av sjø- og veitransporten i løpet av kun få år.

Gasums strategiske mål er å forsyne markedet med sju terawattimer (7 TWh) fornybar gass i året, inkludert biogass og e-metan, innen 2027. Hvis vi når dette målet, betyr det en årlig reduksjon i CO2-utslippene fra Gasums kunder på 1,8 millioner tonn.

Les mer om e-metan på Gasums nettsted

Foto: Visualisering av Nordic Ren-Gas-anlegget i Lahti, Nordic Ren-Gas

For mer informasjon, kontakt:

Mikko Syrjänen, direktør for forretningsutvikling i Gasum
mikko.syrjanen@gasum.com, +358 50 302 8148

Saara Kujala, administrerende direktør, Nordic Ren-Gas
Saara.kujala@ren-gas.com, +358 40 184 9088

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/