Gasum suunnittelee suurta biokaasulaitosta Ruotsin Hörbyhyn – lannan käyttö raaka-aineena varmistaa mittavat päästövähennykset

Gasumin biokaasulaitoksen valmistelutyöt Hörbyn kunnassa Ruotsissa etenevät vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa. Gasum suunnittelee viiden suuren ja nykyaikaisen biokaasulaitoksen rakentamista lähivuosina Ruotsiin. Biokaasun käyttö energialähteenä mahdollistaa merkittävät päästövähennykset liikenteessä ja teollisuudessa.

Gasumilla on kunnianhimoinen suunnitelma rakentaa lähivuosina Ruotsiin viisi suurta ja nykyaikaista biokaasulaitosta. Laitosviisikko on tärkeä osa yhtiön suunnitelmaa lisätä merkittävästi uusiutuvan kaasun saatavuutta Pohjoismaissa.

Laitoksista kaksi on jo rakenteilla. Noin 150 km Göteborgista koilliseen sijaitsevaan Göteneen valmistuva ensimmäinen laitos aloittaa kaupallisen tuotannon vuoden 2024 lopulla. Toista eli noin 200 km Tukholman luoteispuolelle rakennettavaa Borlängen laitosta koskeva lopullinen investointipäätös tehtiin vuoden 2024 alussa, ja työmaata käynnistetään parhaillaan.

Seuraavan laitoksen sijaintipaikka on eteläisen Ruotsin Hörby noin 50 km Malmöstä koilliseen. Valmistelu etenee vauhdilla, koska suurinta osaa suunnitteluratkaisuista on jo kokeiltu Götenen ja Borlängen hankkeissa. Toki jokainen kohde on silti omanlaisensa paikallisten olosuhteiden ja erityispiirteiden suhteen, Gasumin projekteista ja biokaasun tuotannosta vastaava johtaja Tor Husebø muistuttaa.

“Hörby sijaitsee Skånen maakunnassa, jossa on hyvin paljon maanviljelyä ja karjatiloja. Seudulla on siksi saatavilla runsaasti lantaa ja muita maataloustähteitä, joita voidaan käyttää biokaasun tuotannossa. Biokaasun tuotanto taas puolestaan auttaa vähentämään alueen maatalouden ilmastovaikutuksia. Meillä on erittäin hyvät suhteet Hörbyn kuntaan, joka suhtautuu myönteisesti Gasumin suunnittelemaan hankkeeseen. Kaavoitusta koskeva yhteistyömme sujuukin erittäin hyvin”, sanoo Husebø.

Kuva: Havainnekuva Hörbyn laitoksesta.

Biokaasun käyttö on yksi vaikuttavimmista tavoista vähentää päästöjä jo nyt

Jätevirroista tuotettu biokaasu on polttoaine, jonka koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät dieselin kaltaisiin tavanomaisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Kun raaka-aineena käytetään maatiloilta saatavaa lantaa, voidaan itse asiassa päästä yli sadan prosentin päästövähenemään, koska tällöin vältytään lannan tavanomaisessa käsittelyssä syntyviltä päästöiltä.

Biokaasun lisääntyvä käyttö onkin yksi vaikuttavimmista tavoista vähentää liikenteen ja teollisuuden päästöjä – se on ratkaisu, jonka saatavuus on jo nyt hyvä.

Gasumin Hörbyhyn suunnitteleman biokaasulaitoksen sijainti aivan E22-tien tuntumassa on kuljetusinfrastruktuurin kannalta ihanteellinen. Laitos pystyy ottamaan vastaan jopa 500 000 tonnia hyvin monenlaisia raaka-aineita vuodessa.

Suurin osa raaka-aineista koostuu maataloudesta saatavista tähteistä ja jätteistä, kuten tuotantoeläinten kuiva- ja lietelannasta, viljakasveista ja säilörehusta. Laitos tuottaa valmistuttuaan biokaasun lisäksi vuosittain myös jopa 480 000 tonnia korkealaatuisia kierrätettyjä biolannoitteita, jotka sitten puolestaan palautetaan lannoittamaan paikallisia peltoja.

Gasum ei ole vielä tehnyt lopullista investointipäätöstä, mutta valmisteluprosessi etenee hyvin ja on parhaillaan kunnan lupa- ja kaavakäsittelyvaiheessa. Ruotsin ympäristöviranomainen on myöntänyt Hörbyn laitoshankkeelle samoin kuin Gasumin koko uudelle laitosviisikolle tukea Kilmatklivet-investointiohjelmasta.

“Jos kaikki sujuu suunnitellusti, laitos alkaa vuoden 2026 lopussa tuottaa 133 gigawattituntia biokaasua vuodessa. Tämä tarkoittaa merkittävää hiilidioksidipäästövähenemää, jonka mahdollistaa biokaasun käyttö fossiilisten polttoaineiden sijaan”, Tor Husebø kertoo.

Gasumin strategisena tavoitteena on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Tämä tarkoittaa tuotannon nelinkertaistumista ja vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin yhteenlaskettua päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Lue lisää Gasumin biokaasulaitosten kehittämisestä

Lisätietoja:
Tor Husebø, johtaja, projektit ja biokaasun tuotanto, Gasum
+47 970 44 181,
tor.husebo@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi