Tilannepäivitys Gasumin Oulun biokaasulaitoksen vahingosta

Tilanne päivitetty 28.3.2024.

Lannoitesäiliö on rikkoutunut Gasum Oy:n Oulun biokaasulaitoksella keskiviikkona 27.3.2024 aamupäivällä. Vahingon johdosta biokaasulaitoksen tuottamaa lannoitevalmistetta on valunut noin 1 200 m3 säiliön ulkopuolelle. Osa lannoitteesta saatiin johdettua takaisin biokaasuprosessiin, mutta osa valui teitä pitkin jätekeskuksen alueelle ja lähikaduille.

Vuotanut liete on hygienisoitua lannoitevalmistetta, mikä tarkoittaa, että se ei sisällä haitallisia mikrobeja eikä se aiheuta vaaraa ihmisille. Lietteestä syntyy ravinnekuormitusta ympäristöön, mutta ravinnepitoisuus on tilavuuteen suhteutettuna pieni.

Siivoustyöt ovat edenneet ja Ruskon jätekeskuksen alue on normaalisti avoinna. Jätekeskuksessa voi kuitenkin olla hajuhaittaa ja asiakkaiden on hyvä huomioida, että jätekeskuksessa on vielä jäämiä lannoitevalmisteesta. Ajoneuvot likaantuvat herkästi asioinnin aikana.

Lisätietoja antaa:

Ympäristöpäällikko Eeli Mykkänen, Gasum
040 777 4327, eeli.mykkanen@gasum.com