Umicore ja Gasum solmivat uusiutuvaa sähköä koskevan sähkönhankintasopimuksen Suomessa sijaitsevaa akkumateriaalien prekursori- ja jalostuslaitosta varten

Umicore ja Gasum ovat solmineet toisen kymmenvuotisen sähkönhankintasopimuksen uusiutuvan sähkön hankkimiseksi Kokkolassa sijaitsevalle tuotantolaitokselleen, jossa Umicore jalostaa kobolttia ja valmistaa aktiivisten katodimateriaalien esiasteita eli prekursoreita sähköautojen akkuihin.

Gasum toimittaa Umicorelle vuodessa noin 35 GWh sertifioitua uusiutuvaa sähköä vuoteen 2035 asti joulukuussa 2023 käyttöönotetusta, Suomessa sijaitsevasta markkinalähtöisestä maatuulipuistosta.

"Umicore ylpeänä jatkaa tämän Gasumin kanssa tehdyn toisen sopimuksen myötä uusiutuvan sähkön käytön lisäämistä tuotannossaan. Viime vuonna yli 40 prosenttia maailmanlaajuisesta sähköntarpeestamme tuli uusiutuvista lähteistä, ja Euroopassa osuus oli lähes 60 prosenttia", sanoi Géraldine Nolens, Umicoren ESG:n varatoimitusjohtaja. "Uusiutuvan sähkön hankinnan varmistaminen pienentää materiaaliemme hiilijalanjälkeä ja turvaa yhtiömme kestävän kasvun."

ESG-tavoitteessaan Let's go for Zero Umicore pyrkii saavuttamaan nettonollatason kasvihuonekaasupäästöissä  vuoteen 2035 mennessä, kun kyseessä ovat tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuvat päästöt (Scope 1) ja energiaostoihin liittyvät päästöt (Scope 2). Ensimmäisenä virstanpylväänä Umicore pyrkii vähentämään Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuonna 2025 vuoden 2019 lähtötasosta.

"Olemme iloisia voidessamme vahvistaa kumppanuuttamme Umicoren kanssa tällä toisella sähkönhankintasopimuksella. Tämä lisää yhteisiä pyrkimyksiämme kohti kestävää kehitystä  ja tukee Umicoren nollatavoitetta. Tämä pitkäaikainen sopimus suojaa Umicorea markkinoiden  ennustamattomuudelta ja lisää vihreään energiaan tehtäviä investointejamme. Olemme innoissamme saadessamme jatkaa Umicoren Kokkolan laitoksen sähköistämistä puhtaalla, suomalaisella tuulivoimalla", sanoo Ville Venäläinen, Senior PPA Portfolio Manager Gasumilta.

Gasum on merkittävä toimija sähkömarkkinoilla, ja se tarjoaa asiakkailleen kehittyneitä energiaratkaisuja. Sähkömarkkinapalvelujen lisäksi Gasum tarjoaa myös biokaasua ja maakaasua teollisuudelle, merenkululle ja tieliikenteelle.

Lisätietoja:

Ville Venäläinen, Senior PPA Portfolio Manager, Gasum
Puh. +358406806514
E-mail: ville.venalainen@gasum.com

Caroline Jacobs, Media Relations Manager, Umicore
Puh. +32 2 227 71 29
E-mail: caroline.jacobs@eu.umicore.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Tietoja Umicoresta

Umicore on kierrättävä materiaaliteknologiayritys, joka keskittyy sovellusalueisiin, joilla sen materiaalitieteen, kemian ja metallurgian asiantuntemuksella on todellista merkitystä. Sen toiminta on organisoitu neljään liiketoimintaryhmään: Battery Materials, Catalysis, Recycling ja Specialty Materials. Kukin liiketoimintaryhmä on jaettu markkinaorientoituneisiin liiketoimintayksiköihin, jotka tarjoavat materiaaleja ja ratkaisuja, jotka ovat uuden teknologisen kehityksen kärjessä ja jotka ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä.

Umicore saa suurimman osan tuloistaan puhtaista  liikkumisen materiaaleista ja kierrätyksestä, joihin se osoittaa  suurimman osan tutkimus- ja kehitystyöpanoksistaan. Umicoren ensisijainen tavoite kestävästä arvonluonnista perustuu kunnianhimoiseen pyrkimykseen kehittää, tuottaa ja kierrättää materiaaleja tavalla, joka täyttää sen tehtävän: Materiaalit parempaa elämää varten.

Umicoren teolliset ja kaupalliset toiminnot sekä tutkimus- ja kehitystoiminta on hajautettu eri puolille maailmaa, jotta se voi parhaiten palvella kansainvälistä asiakaskuntaansa. Umicorella on yli 11 500 työntekijää. Konsernin liikevaihto (ilman metallia) oli 3,9 miljardia euroa (liikevaihto 18,3 miljardia euroa) vuonna 2023.