Gasumin johtoryhmä ja hallitus

Johtoryhmä

Content image

Johanna Lamminen

toimitusjohtaja
tekniikan tohtori, TkT, MBA
s. 1966

Gasumin palveluksessa 2013 alkaen
Skangas AS hallituksen puheenjohtaja

Cargotec Oyj hallituksen jäsen 2017 alkaen

Evli Pankki Oyj hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2015 alkaen

Tieto Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 2016 alkaen

Kemianteollisuus Ry:n hallituksen jäsen 2014 alkaen

Tekniikan edistämissäätiön (TES) hallituksen jäsen 2014 alkaen


*Yhteydenotot:
johdon assistentti, Henna Walker, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Content image

Lasse Aarnio

CFO
KTM
s. 1962

Gasumin palveluksessa 2015 alkaen

Content image

Jarko Alanko

johtaja, tekniset palvelut
diplomi-insinööri
s. 1965

Gasumin palveluksessa 1995 alkaen

Content image

Jouni Haikarainen

johtaja, maakaasu
diplomi-insinööri
s. 1965

Gasumin palveluksessa 2015 alkaen

Content image

Juha Häkämies

johtaja, strategia
tekniikan lisensiaatti
s. 1970

Gasumin palveluksessa 2016 alkaen

QPR Software Oyj hallituksen jäsen 2017 alkaen

 

Content image

Jukka Metsälä

johtaja, biokaasu
diplomi-insinööri, MBA
s. 1979

Gasumin palveluksessa 2014 alkaen

Kimmo Rahkamo Skangas

Kimmo Rahkamo

johtaja, LNG
toimitusjohtaja, Skangas AS
diplomi-insinööri
s. 1962

Skangasin palveluksessa 2017 alkaen

Content image

Kristiina Vuori

johtaja, lakiasiat
OTK, LL.M (Lontoo), varatuomari,
trained at Bench
s. 1970

Gasumin palveluksessa 2005 alkaen

Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä
KTM
s. 1977

Gasumin palveluksessa 2011 alkaen

Anja Kuparinen

johtaja, henkilöstö
KTM
s. 1967

Gasumin palveluksessa 2017 alkaenHallitus

Gasumin hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän.

Yhtiökokous valitsee jäsenet osakkeenomistajien edustajista ja ulkopuolisista riippumattomista asiantuntijoista, joilla on liike-elämän ja toimialan kokemus. Hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta ja se pyritään muodostamaan monimuotoiseksi, tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen sukupuolijakauma hallituksessa. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja on Juha Rantanen. Hallituksen sihteerinä toimii Kristiina Vuori, Gasumin laki- ja henkilöstöasioiden johtaja.

 

Hallituksen tehtävät:

  • Vahvistaa Gasumin strategiaa ja seurata sen toteuttamista

  • Huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti

  • Valita Gasumin toimitusjohtaja ja päättää hänen palvelusuhteensa ehdoista

  • Päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista

  • Varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti

  • Hyväksyä tilinpäätökset

  • Päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista sekä hyväksyy budjetit sekä riskienhallintaperiaatteet

  • Vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista

Itsearviointi

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan.Content image

Juha Rantanen

hallituksen puheenjohtaja
vuorineuvos, KTM, MBA
s. 1952

Gasum Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1.3.2016 alkaen

Gasum Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 2014–2016

Outokummun toimitusjohtaja 2005–2011

Onvest Oy, hallituksen jäsen 2012–

Suomen Messut, hallituksen jäsen 2012–

Stalatube Oy, hallituksen jäsen 2012–

Teknikum Oy, hallituksen jäsen 2014–

DIF (Directors Institute Finland), hallituksen jäsen 2010–

Crisis Management Initiative (CMI), hallituksen jäsen 2011–

Stein Dale

Stein Dale

hallituksen jäsen
M.Sc (Business), Executive Education,
IMD ja Harvard Business School
s. 1962

Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen

Executive Advisor, FSN Capital Partners AS and Executive Advisor at QVARTZ AS

Clean Energy Group hallituksen jäsen 2017–  

Elina Engman

Elina Engman

hallituksen jäsen
diplomi-insinööri
s. 1970 

Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen

toimitusjohtaja, Pilothouse Advisory Oy

Aurora Infrastructure Oy, hallituksen puheenjohtaja

Kemijoki Oy, hallituksen jäsen

Content image

Timo Koponen

hallituksen jäsen
KTM
s. 1969

Gasum Oy:n hallituksen jäsen 1.3.2016 alkaen

johtaja, Flow & Gas, Wärtsilä Marine Solutions 2012–

Society of Maritime Industries, hallituksen jäsen 2012–

Content image

Charlotte Loid

hallituksen jäsen
M.Sc (Chem. Eng)
s. 1957

Gasum Oy:n hallituksen jäsen 1.3.2016 alkaen

Vice President, Projects & Services, BA Generation, Vattenfall 2013–

Content image

Päivi Pesola

hallituksen jäsen
KTM
s. 1956

Gasum Oy:n hallituksen jäsen 1.3.2016 alkaen

hallitusammattilainen, eläkkeellä
Senior Advisor, Heat, Electricity Sales and Solutions Division, Fortum Power & Heat Oy 2015–2016


Content image

Jarmo Väisänen

hallituksen jäsen
finanssineuvos,
valtiotieteen lisensiaatti
s. 1951

Gasum Oy:n hallituksen jäsen 1.3.2016 alkaen

Finanssineuvos, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia 2007–

Suomen Erillisverkot Oy, hallituksen puheenjohtaja

Alko, hallituksen jäsen

Finrail Oy, hallituksen jäsen