Gasumin johtoryhmä ja hallitus

Johtoryhmä

Johanna Lamminen Gasum

Johanna Lamminen

toimitusjohtaja
tekniikan tohtori, TkT, MBA
s. 1966

Gasumin palveluksessa vuodesta 2013
Gasum AS hallituksen puheenjohtaja

Cargotec Oyj hallituksen jäsen vuodesta 2017

Evli Pankki Oyj hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2015

Tieto Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2018

Tekniikan edistämissäätiön (TES) hallituksen jäsen vuodesta 2014

Savonlinnan oopperajuhlat valtuuston puheenjohtaja vuodesta 2017


*Yhteydenotot: 
johdon assistentti, Henna Walker, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lasse Aarnio Gasum

Lasse Aarnio

CFO
KTM
s. 1962

Gasumin palveluksessa vuodesta 2015

Jouni Haikarainen Gasum

Jouni Haikarainen

johtaja, portfolio management ja trading
diplomi-insinööri
s. 1965

Gasumin palveluksessa vuodesta 2015

Anja Kuparinen Gasum

Anja Kuparinen

johtaja, henkilöstö
KTM
s. 1967

Gasumin palveluksessa  vuodesta 2017

Jukka Metsälä Gasum

Jukka Metsälä

johtaja, liikenne
diplomi-insinööri, MBA
s. 1979

Gasumin palveluksessa vuodesta 2014

Kimmo Rahkamo Gasum

Kimmo Rahkamo

johtaja, maakaasu ja LNG
diplomi-insinööri
s. 1962

Gasum palveluksessa vuodesta 2017

Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

johtaja, viestintä
KTM
s. 1977

Gasumin palveluksessa vuodesta 2011

Hallitus

Gasum Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän.

Yhtiökokous valitsee jäsenet osakkeenomistajien edustajista ja ulkopuolisista riippumattomista asiantuntijoista, joilla on liike-elämän ja toimialan kokemus. Hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta ja se pyritään muodostamaan monimuotoiseksi, tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen sukupuolijakauma hallituksessa. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja on Juha Rantanen. Hallituksen sihteerinä toimii Gasumin General Counsel Tiia Pellinen. 

Hallituksen tehtävät:

  • Vahvistaa Gasumin strategiaa ja seurata sen toteuttamista

  • Huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti

  • Valita Gasumin toimitusjohtaja ja päättää hänen palvelusuhteensa ehdoista

  • Päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista

  • Varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti

  • Hyväksyä tilinpäätökset

  • Päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista sekä hyväksyy budjetit sekä riskienhallintaperiaatteet

  • Vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista

Itsearviointi

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan.

 

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja HR-valiokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

Valiokunnat voivat käyttää itsenäistä päätösvaltaa ainoastaan hallituksen erikseen valtuuttamissa asioissa sekä toimivat muissa asioissa valmistelevina eliminä, joiden osalta päätösehdotukset tuodaan erikseen hallituksen päätettäviksi.  

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.4.2017 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pesola ja jäseneksi Elina Engman.

HR-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Rantanen ja jäseniksi Stein Dale ja Jarmo Väisänen.


Juha Rantanen Gasum

Juha Rantanen

hallituksen puheenjohtaja
vuorineuvos, KTM, MBA
s. 1952

Gasum Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1.3.2016 alkaen, HR-valiokunnan puheenjohtaja

Gasum Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 2014–2016

Outokummun toimitusjohtaja 2005–2011

Onvest Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012

Suomen Messut, hallituksen jäsen vuodesta 2012

Teknikum Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017,  jäsen vuodesta 2012–2017

DIF (Directors Institute Finland), hallituksen jäsen 2016 lähtien

Crisis Management Initiative (CMI), hallituksen jäsen 2011 lähtien

Stein Dale Gasum

Stein Dale

hallituksen jäsen
M.Sc (Business), Executive Education, 
IMD ja Harvard Business School
s. 1962

Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen, HR-valiokunnan jäsen

Executive Advisor, FSN Capital Partners AS and Executive Advisor at QVARTZ AS

Clean Energy Group hallituksen jäsen vuodesta 2017  

Elina Engman Gasum

Elina Engman

hallituksen jäsen
diplomi-insinööri
s. 1970 

Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen, Tarkastusvaliokunnan jäsen

johtaja, Uusiutuvat ja energiamarkkinat, ÅF vuodesta 2017

Aurora Infrastructure Oy, hallituksen puheenjohtaja

Kemijoki Oy, hallituksen jäsen

Torbjörn Holmström Gasum

Torbjörn Holmström

hallituksen jäsen
M.Sc (Mech. Eng.)
s. 1955

Hallituksen jäsen 18.3.2019 alkaen.

Senior Advisor, Volvo Group CEO, Research & Technology vuodesta 2017

Päivi Pesola Gasum

Päivi Pesola

hallituksen jäsen
KTM
s. 1956

Hallituksen jäsen 1.3.2016 alkaen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

hallitusammattilainen, eläkkeellä

Senior Advisor, Heat, Electricity Sales and Solutions Division, Fortum Power & Heat Oy 2015–2016

Jarmo Väisänen Gasum

Jarmo Väisänen

hallituksen jäsen
finanssineuvos, 
valtiotieteen lisensiaatti
s. 1951

Hallituksen jäsen 1.3.2016 alkaen, HR-valiokunnan jäsen

Finanssineuvos, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia vuodesta 2007

Suomen Erillisverkot Oy, hallituksen puheenjohtaja

Alko, hallituksen jäsen

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n hallituksen jäsen

Content image

Elisabet Salander Björklund

hallituksen jäsen
M.Sc (For.)
s. 1958

Hallituksen jäsen 13.4.2018 alkaen

Toimitusjohtaja, Bergvik Skog AB