Content image

Elina Saarivuori

Head of Sustainability and HSEQ
p. 050 911 2668
Elina.Saarivuori@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Yritysvastuuraportointi 2022

Työllämme on yhteinen tarkoitus: puhtaampi energia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kiertotalous ovat strategiamme keskeisiä ajureita.

 

Yritysvastuuraportti 

 

Green Funding Impact -raportti

Content image

Sponsorointi ja yhteistyöt

Haluamme olla mukana mahdollistamassa elämyksiä meille kaikille. Teemme yhteistyötä tieteen, taiteen ja urheilun organisaatioiden kanssa.


Yritysvastuu Gasumilla

Yritysvastuu ja kestävä kehitys nähdään Gasumilla kokonaisvaltaisena toimintana, joka kytkeytyy tiiviisti strategiaamme. Teemme töitä puhtaamman huomisen puolesta.  

Tarjoamme puhtaampaa energiaa asiakkaillemme lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, teollisuuden tarpeisiin sekä maa- ja meriliikenteeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä.

Yritysvastuuohjelma ja raportointi

Yhtiö kartoitti sidosryhmien näkemyksiä vastuullisuudesta sidosryhmädialogin avulla ja asetti päivitetyt vastuullisuuden tavoitteet ja yritysvastuuohjelman konsernissa. 

Yhtiömme yritysvastuuteemoja ovat henkilöstö, turvallisuus, kaasun saatavuus, kiertotalous, ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä liiketoiminta.

Yritysvastuuohjelma on linkitetty myös yhtiön näkökulmasta keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden saavuttamista yhtiö edistää omalla toiminnallaan.

Gasumin yritysvastuusta raportoidaan sidosryhmille kansainvälisen GRI-standardin mukaisesti. Yritysvastuuraporttimme löydät tästä: 2022, 2021, 2020.

Gasumilla on myös osana yhtiön rahoitusstrategiaa vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Yhtiö julkaisee Green Funding Impact -raportin

Viestimme ajankohtaisista vastuullisuuden teemoista verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa ja vuosittain yritysvastuuraportissa sekä vuosikatsauksessamme.

Code of Conduct

Gasumin Toiminnan perusta – Code of Conduct määrittelee yhtiön vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja tapamme toimia asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Business Code of Conduct -ohjeistossamme sekä henkilöstön kesken organisaationa. 

Artikkeli

Miten meriliikenteen rikkipäästöjä vähennetään?

Gasum kehittää määrätietoisesti pohjoismaista kaasuinfrastruktuuria lisätäkseen vähäpäästöisen energian tuotantoa ja jakelua myös meriliikenteen käyttöön.

Gasum on pohjoismaiden suurin LNG-jakelija ja haluamme tarjota osaamisemme kaikille meriliikenteen toimijoille, jotka harkitsevat ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.
Content image
Artikkeli

Puhtaamman energian puolesta

Biojätteiden avulla yritykset osaksi kiertotaloutta – Gasum kierrättää vuosittain noin 500 000 tonnia suomalaista biomassaa biokaasuksi