Yhteystiedot

Lakkikeitaantie 3
38950 Honkajoki

Laitospäällikkö
Mikael Siltaoja
p. 040 169 2313
mikael.siltaoja@gasum.com

Päivystysnumero 040 169 2311

Käyttöönottovuosi: 
2014

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
30 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Honkajoen biokaasulaitos

Jaa:

Honkajoen biokaasulaitos käsittelee elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä. Laitoksella on oma esikäsittelylinjasto erilliskerätylle sekä pakkauksellisille biojätteille, joka erottelee syötteen pakkausmateriaalit sekä biohajoavan osuuden. Pakkausmateriaalit toimitetaan energiakäyttöön ja itse biojae saadaan prosessiin.

Laitoksen biokaasu myydään lähellä sijaitsevan energiayhtiön kattilalle sekä CHP-koneelle sähkön, lämmön sekä prosessihöyryn tuotantoon. Laitoksella syntyvä hygienisoitu käsittelyjäännös käytetään lannoitevalmisteena maataloudessa, samoin kuin lingoilta syntyvä kiinteä käsittelyjäännös. Lingoilta saatavaa rejektivettä kierrätetään prosessissa laimenteeksi raakaveden käytön vähentämiseksi.

Honkajoen laitoksella tuotetaan myös luomulannoitteita ja käsittelyjäännösten yhteistyökumppanina toimii Soilfood Oy.