Suunniteltu käyttöönottovuosi: 
2020

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
40 GWh/a

Lannoitteiden tuotanto:
50 000 t/a

 

 

Rakenteilla: Lohjan biokaasulaitos

Jaa:

Gasum rakentaa uuden biokaasulaitoksen Lohjalle, Munkkaan jätekeskuksen alueelle. Laitos tuottaa valmistuessaan vuodessa noin 40 GWh biokaasua ja 50 000 luomulannoitteita. Laitos valmistuu suunnitelman mukaan vuoden 2020 aikana.

Rakennettava biokaasulaitos käsittää jätteen esikäsittelylaitteiston, biokaasun tuotantolaitteiston sekä jalostus- ja verkkoonsyöttöyksiköt. Tuotettu biokaasu suunnitellaan syötettävän liityntäputken kautta maakaasuverkostoon. Laitoksessa voidaan käsitellä vuodessa noin 60 000 tonnia biojätteitä. Biokaasun tuotannossa ei käytetä raaka-aineena puhdistamolietteitä, mistä johtuen biokaasutuotannon osana jalostetut kierrätysravinteet täyttävät luomulannoitteiden kriteerit.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Gasumille 7,83 miljoonaa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketukea biokaasun tuotannon lisäämiseen. Lue lisää >