Yhteystiedot

Ruskonniityntie 10
90630 Oulu

Laitospäällikkö
Steve Malinen
p. 0400 933 821
steve.malinen@gasum.com

Päivystysnumero 040 125 3946

Käyttöönottovuosi: 
2015

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
35 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Oulun biokaasulaitos

Jaa:

Oulun biokaasulaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja. Laitoksen hygienisoitu käsittelyjäännös käytetään maataloudessa lannoitevalmisteena, kuten myös lingoilta saatava kiinteä jäännös.

Alkuperäinen Oulunbiokaasulaitos laitos laajennettiin 60 000 tn/a biohajoavia jätteitä ja lietteitä käsitteleväksi laitokseksi, lue lisää laajennuksesta. Lisäksi Kiertokaari Oy on avannut alueelle kaasun jalostus- ja tankkausaseman. Laitos tuottaa noin 35 GWh:ta biokaasua.