Yhteystiedot

Ruskonniityntie 10
90620 Oulu

Laitospäällikkö
Steve Malinen
p. 0400 933 821
steve.malinen@gasum.com

Päivystysnumero 
p. 040 125 3946


Katso turvallisuusperehdytykset:

Vierailija

Kuljettaja

Käyttöönottovuosi: 
2015

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
35 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Oulun Ruskon biokaasulaitos

Oulun biokaasulaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja. Laitoksen hygienisoitu käsittelyjäännös käytetään maataloudessa lannoitevalmisteena, kuten myös lingoilta saatava kiinteä jäännös.

Biokaasulaitos laitoksessa käsitellään 60 000 tn/a biohajoavia jätteitä ja lietteitä. Gasum suunnittelee laitoksen laajentamista. Laitos tuottaa nykyisin noin 35 GWh:ta biokaasua.

Oulun biokaasulaitos on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille. Lue lisää >