Yhteystiedot

Kuulojantie 1
11120 Riihimäki


Laitospäällikkö

Mika Rontti
p. 040 756 9297
mika.rontti@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 125 7046


Laitoksen jätteenkäsittelykoodi R3.3

 

Ilmoita hajuhavainnosta

Käyttöönottovuosi: 
2016 

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
75 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
45 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Katso turvallisuusperehdytykset:

Vierailija

Kuljettaja

Urakoitsija

Yleinen turvaperehdytys


Urakoitsija, huomioithan, että laitoksella vierailtaessa sekä vierailija- että urakoitsijaperehdytys tulee olla suoritettuna.

Riihimäen biokaasulaitos

Riihimäen biokaasulaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä.

Riihimäen laitoksen biokaasu jalostetaan sekä paineistetaan valtakunnalliseen kaasuverkkoon, josta se on jaeltavissa koko verkoston alueelle eri käyttötarkoituksiin. 

Riihimäen biokaasulaitos on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille.

Katso biokaasulaitoksen turvallisuusperehdytykset:

Vierailija  Kuljettaja  Urakoitsija

Yleinen turvaperehdytys

Urakoitsija, huomioithan, että laitoksella vierailtaessa sekä vierailija- että urakoitsijaperehdytys tulee olla suoritettuna. Urakoitsijaperehdytys kattaa kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitokset.