Yhteystiedot

Kuulojantie 1
11120 Riihimäki

Laitospäällikkö
Risto Alatalo
p. 040 574 6243
risto.alatalo@gasum.com

Päivystysnumero 040 125 7046

Käyttöönottovuosi: 
2016 

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
75 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
50 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Riihimäen biokaasulaitos

Jaa:

Riihimäen biokaasulaitos on Gasumin uusin biokaasulaitos Suomessa. Laitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä. Riihimäen laitoksen biokaasu jalostetaan sekä paineistetaan Gasumin valtakunnalliseen kaasuverkkoon, josta se on jaeltavissa koko verkoston alueelle eri käyttötarkoituksiin. Soilfood toimittaa käsittelyjäännöksiä lannoitevalmisteina maatalouteen.