Yhteystiedot

Kuulojantie 1
11120 Riihimäki

Laitospäällikkö
Mika Rontti
p. +358 40 756 9297
mika.rontti@gasum.com

Päivystysnumero +358 40 125 7046

 

Ilmoita hajuhavainnosta


Katso turvallisuusperehdytykset:

Vierailija

Käyttöönottovuosi: 
2016 

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
75 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
45 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Riihimäen biokaasulaitos

Jaa:

Riihimäen biokaasulaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä.

Riihimäen laitoksen biokaasu jalostetaan sekä paineistetaan valtakunnalliseen kaasuverkkoon, josta se on jaeltavissa koko verkoston alueelle eri käyttötarkoituksiin. 

;