Yhteystiedot

Pitkäsaarenkuja 7
20380 Turku

Laitospäällikkö
Ossi Lehtonen 
p. 040 411 9717 
ossi.lehtonen@gasum.com

Käyttöönottovuosi: 
2009

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
150 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
31 GWh/a

Biokaasuprosessi:
termofiilinen

Turun biokaasulaitos

Jaa:

Turun biokaasulaitos käsittelee pääasiassa puhdistamolietteitä. Laitoksen kaasusta tuotetaan yhteistyöyhtiön kattilassa sekä CHP-moottorissa sähköä ja kaukolämpöä. Turun laitoksen kaikki käsittelyjäännös lingotaan. Lingotusta kiinteästä jäännöksestä jalostetaan yhteistyökumppanin toimesta multaa sekä maanparannusainesta. Lingolta saatavasta rejektivedestä otetaan ravinteita talteen typpikonsentraattina, jonka jälkeen rejektivesi viemäröidään jätevedenpuhdistamolle.