Toimintaohjeita maakaasulinjalla työskenteleville

Kaasumarkkinoiden avaaminen

Kaasun kulutus Suomen ja Baltian markkinoilla:

Suomi 23 TWh

Viro 5 TWh

Latvia 13 TWh

Maakaasumarkkina Suomessa

Suomessa maakaasua käytetään erityisesti kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa sekä prosessiteollisuudessa. Maakaasun merkitys korostuu kylminä talvikuukausina, jolloin sen käytöllä voidaan tasata energian kulutushuippuja. Maakaasulla on näin ollen tärkeä rooli huoltovarmuuden varmistajana hiilineutraalia yhteiskuntaa rakennettaessa.

Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksesta on noin kahdeksan prosenttia. Suomi kuuluu Viron ja Latvian kanssa samaan maakaasun markkina-alueeseen. Suomen kaasuverkostoon toimitetaan maakaasua Imatran raja-aseman välityksellä Venäjältä sekä Suomen ja Viron välisen yhdysputken kautta. Baltic Connector -yhdysputki Viron ja Suomen välille avattiin vuoden 2020 alussa, samalla kun maakaasumarkkina Suomessa vapautui kilpailulle.

Suomen kaasuverkosta vastaa GasGrid Finland Oy, joka toimii Suomen siirtoverkon haltijan roolissa. Suomen kaasuverkosto kattaa Etelä- ja Kaakkois-Suomen.

Kaasuverkosto Suomen ja Baltian välillä
Kaasuverkosto Suomen ja Baltian välillä

Maakaasumarkkinoilla kaasun hankinta koostuu kaasuenergiasta ja siirtokapasiteetista

Maakaasumarkkinan vapauduttua kilpailulle Suomessa vuoden 2020 alusta, kaasuenergian hankinta on eriytetty kaasun siirrosta. Kaasuenergiasta kauppaa käydään kahdenvälisillä sopimuksilla eri hintaindekseihin perustuen tai Suomen ja Baltian välisessä kaasupörssissä. Kaasun siirtokapasiteetti varataan puolestaan erikseen Suomen siirtoverkon haltijalta.

Maakaasumarkkinalla toimiminen edellyttää rekisteröitymistä tietyn tai usean roolin haltijaksi.

  • Trader-roolissa on mahdollista käydä kauppaa kaasuenergiasta suoraan Get Baltic -kaasupörssissä

  • Shipper-roolissa on mahdollista varata kaasun siirtämisen kapasiteetti siirtoverkosta Suomen siirtoverkon haltijalta

  • Tasevastaavan rooli antaa mahdollisuuden vastata hankitun ja kulutetun kaasun tasehallinnasta

Kaasun loppukäyttäjän on myös mahdollista hankkia kaasuenergia, siirtokapasiteetti ja tasehallinta kahdenvälisillä sopimuksilla, jolloin kaasun käyttäjä toimii markkinoilla ainoastaan kaasun loppukäyttäjän roolissa.

Maakaasun vähittäismyynti Suomessa

Gasumin julkiset maakaasun vähittäismyynnin myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet löytyvät maksuttomasta Gasum Online -järjestelmästä. Tunnukset järjestelmään luodaan pyynnöstä siirtoverkonhaltijan markkinaosapuolirekisteriin rekisteröityneille tahoille. Tunnuksia koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä asiakaspalvelu@gasum.com.

 

Content image

Suomen maakaasumarkkina avautui kilpailulle

Kaasun tukku- ja vähittäismyynti­markkinat avautuivat kilpailulle vuodenvaihteessa 2020. Markkinasäännöt ja toimintamallit on valmisteltu markkinaosapuolten avoimena yhteistyönä.

Gasumin arvion mukaan maakaasun tulo Venäjältä voi loppua tällä viikolla

Lue lisää Sulje