Lue tiedotteita ja uutisia aiheesta

Suomen kaasumarkkinat on auki ja Gasgrid Finland Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2020

Lue lisää

Suomen putkikaasumarkkina avautuu ja Gasgrid Finland aloittaa toimintansa 31.12.2019

Lue lisää

Kaasumarkkinan avautuminen ensi vuoden alussa muuttaa energia-alaa 19.12.2019

Lue lisää

TSO:n infotilaisuuden videotallenteet on katsottavissa 2.10.2019

Lue lisää

Gasum TSO showed excellent performance in European benchmark for gas TSOs 9.9.2019

Lue lisää

Ville Rahkosen kolumni kaasumarkkinoiden avautumisesta 24.9.2019

Lue lisää

Kaasupörssi Oy:n toiminta päättyy ja UAB GET BAltic toimittaa kaasupörssipalvelut Suomen kaasumarkkinalle 1.1.2020 alkaen. Julkaistu 30.8.2019

Lue lisää

Lopullinen siirtohinnasto on julkaistu 28.6.2019

Lue lisää

Valmistautuminen kaasumarkkinan avautumiseen etenee aikataulussa 25.6.2019

Lue lisää

Toimintansa 1.1.2020 aloittavan kaasun siirtoverkkoyhtiön nimeksi Gasgrid Finland, julkaistu 21.5.2019

Lue lisää

Kuuleminen kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista julkistettu, julkaistu 19.3.2019

Lue lisää

Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat sopimukseen uudesta vapaaehtoisesta siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausjärjestelmästä, julkaistu 14.2.2019

Lue lisää

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu, julkaistu 15.2.2019

Lue lisää

Maakaasumarkkinalaki astuu voimaan vuoden 2018 alussa, julkaistu 18.12.2017

Lue lisää

Artikkeli Gasumin järjestämästä infotilaisuudesta, julkaistu 7.12.2017

Lue lisää

Gasumin maakaasumarkkinoiden sääntely uudistuu tiedote, julkaistu 11.5.2017

Lue lisää

TEM:in maakaasumarkkinalakisääntely tiedote, julkaistu 24.8.2017

Lue lisää


Lisätietoja kaasumarkkinoiden avautumisesta

Tutustu Gasumin TSO-yksikön ajantasaisimpiin dokumentteihin, tilaa ilmoituksia ja tapahtumakutsuja markkinoiden avaamiseen liittyen. 

Lue lisää 


Avoimen kaasumarkkinan valmistelu vuosina 2017–2019

Tutustu avoimen kaasumarkkinan valmistelutyöhön vuosina 2017–2019. Gasum TSO (transmission system operator) koordinoi kaasumarkkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Putkikaasumarkkinat avautuivat Suomessa 1.1.2020 klo 7.00 ja samalla Gasgrid Finland Oy alkoi vastata kaasun siirrosta Suomessa. 

Maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana Gasum TSO (transmission system operator) on johtanut maakaasumarkkinalakiin liittyvää kaasumarkkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa vuosina 2017–2019.

Vuoden 2019 loppuun asti järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimi Gasum. Vuoden 2020 alussa siirtoliiketoiminta eriytettiin Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen. 

Suomen Kaasumarkkinat avautuivat ja Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020. Kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy vastaa jatkossa kaasun siirrosta Suomessa. Yhtiö eriytettiin energiayhtiö Gasumista omaksi yhtiökseen. Siirtoverkkoyhtiö, Gasgrid Finland Oy ylläpitää kaasun siirtoverkkoa ja tarjoaa kaasunsiirtopalveluja kaikille verkossa toimiville yrityksille.

Miten kaasumarkkinasääntötyö eteni vuodesta 2017 alkaen

Avoimen kaasumarkkinan sääntötyö käynnistyi jo vuonna 2017. Kaasumarkkinasääntötyöskentely alkoi työpajatyöskentelynä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Sääntötyössä on valmisteltu maakaasumarkkinalainsäädännön vaatimukset täyttävät kansalliset säännöt, jotka mahdollistavat hyvin toimivat, syrjimättömät ja kustannustehokkaat kansalliset markkinat.

Kaasumarkkinasääntötyön aikana järjestettiin useita infotilaisuuksia, sääntötyöpajoja ja seminaareja.

Tutustu aineistoihin, luonnoksiin ja videotallenteisiin

Uusiutuvat kaasumarkkinat infotilaisuuksien aineistoja ja videotallenteita:

2.10.2019 aineistot, 21.5.2019, 5.10.2018, 29.11.2017, 15.5.2017

Viimeinen sääntötyöpaja pidettiin Espoossa 5.2.2019. Työpajassa käytiin läpi syyskuun 2018 jälkeen tehdyt sääntömuutokset, sopimusvalmistelun tilanne, markkinasääntöihin lisätyt Balticconnectorin suunniteltu kapasiteettivarausmalli, tasekaasunhankinta- ja hinnoittelumalli sekä toimitusvarmuusasiat. Sääntötyön viimeistelyvaiheessa laaditaan sopimuspohjat- ja ehdot.

Sopimusehtojen ja markkinasääntöjen kuulemiset on järjestetty maalis-huhtikuussa 2019. Energiavirasto on järjestänyt julkisen kuulemisen liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista.

Gasum, järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana eli TSO:na (Transmission System Operator), on järjestänyt epävirallisen kuulemisen kaasunsiirron säännöistä sekä niihin liittyvistä sopimuspohjista. 

Päivitetyt säännöt, ehdot ja sopimuspohjat julkaistiin Gasumin TSO-yksikön kaasumarkkina.fi -sivustolla, josta pääsi myö TSO:n asiakkaiden web-palveluportaaliin. Lisäksi Kaasumarkkina.fi toimi järjestelmävastaavan siirtoverkon haltijan tiedonjakokanavana Suomen kaasumarkkinoiden avaamiseen liittyvissä asioissa. Sivustolla voi seurata Gasumin TSO-yksikön työtä markkinoiden avaamiseen liittyen sekä tilata aiheeseen liittyviä ilmoituksia ja tapahtumakutsuja.

Kaasun siirtohinnasto julkaistiin kesäkuussa 2019

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on julkaissut 28.6.2019 siirtotariffin, jota sovelletaan kaasun siirtojärjestelmässä Suomessa 1.1.2020–31.12.2020.

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjesti 15.2.– 31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta. Kuulemisasiakirjassa  esiteltiin alustavat ehdotetut siirtomaksut siirtoverkonhaltijan syöttö- ja ottopisteille pois lukien maakaasujärjestelmän ulkomaan yhteydet. Siirtomaksun lisäksi myös muut kuin varsinaiset siirtomaksut ja niiden asettamisperusteet olivat mukana asiakirjassa.

 • Kuulemisasiakirja alustava siirtohinnasto (pdf)

 • Kaasun siirtohinnasto 2020 (pdf)

Maakaasumarkkinalakiin esitettyjen muutosten seurauksena siirtoliiketoimintaa valvovalla viranomaisella, Energiavirastolla, on toimivalta asettaa siirtohinnat ulkomaanyhteyksien osalta. Energiavirasto järjesti alustavan hinnaston julkisen kuulemisen saman aikataulun mukaisesti, ja heidän kuulemisasiakirjansa on löydettävissä Energiaviraston sivuilta.

Markkinasääntöjen valmistelutyö 2018

Maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelutyötä on ohjannut hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Gasum Oy sekä Baltic Connector Oy. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 13.2.2018 sidosryhmien lausuntokierrosta varten vuonna 2017 työpajatyöskentelyn tuloksena tuotetut luonnokset markkinasääntödokumenteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön järjesti markkinasääntödokumenttien lausuntokierroksen maalis-huhtikuussa 2018. Ministeriö toimitti sidosryhmien lausunnot Energiavirastolle, jolta ministeriö pyysi samassa yhteydessä lausuntoa sekä markkinasääntödokumenteista että sidosryhmien lausunnoista. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaanotti 11 lausuntoa. Lausuntojen palaute oli pääosin myönteistä.  

Markkinasääntödokumenttien luonnokset (pdf):  

Kaasun mittaussuositukset täydentävät Suomen kaasumarkkinoiden sääntöjä, jotka astuvat voimaan 1.1.2020. Kaasun mittaussuositus on laadittu siirtoverkonhaltijalle, jakeluverkonhaltijoille ja mittausvastaaville, mutta myös muille mittaukseen sekä mittaustietojen käsittelyyn, välitykseen ja vastaanottoon liittyville osapuolille.

 • Suositus käsittelee sekä siirto- että jakeluverkkojen mittauksia, (pdf).

Markkinasääntöjen lisäksi vuoden 2017 työpajatyöskentelyssä laadittiin luonnos kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosesseista (ei sisältynyt lausuntokierrokseen). Dokumenttia on päivitetty kesän 2018 aikana markkinasääntöpäivitysten ja mittaustyöpajoissa sovittujen termistöjen kanssa yhteneväksi. Tutustu dokumenttiluonnokseen:

 • Kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosessit (pdf)

Kaasumarkkinasääntötyön infotilaisuuksien aineistoja

Kaasumarkkinasääntötyön infotilaisuudet, 2.10.2019, 21.5.2019, 5.10.2018, 29.11.2017 ja 15.5.2017. 

21.5.2019, Helsinki

 1. Kokonaisaikataulu markkinoiden avaamisessa
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 2. Kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset sekä lausuntojen huomiointi
  Meri-Katriina Pyhäranta, Energiavirasto, video

 3. Markkinasäännöt, ehdot ja sopimukset
  Leena Sivill, Gasum TSO (HansenCX), video

 4. Säädösvalmistelun tilannekatsaus,
  Arto Rajala, TEM, video

 5. Verotus avoimella kaasumarkkinalla,
  Antti Saastamoinen, Verohallinto, video

 6. Markkinaosapuoleksi rekisteröityminen,
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 7. Tiedonvaihto perusmenettelytapojen osalta,
  Tiina Niinimäki, Gasum TSO, video

 8. Kapasiteetin varaaminen,
  Janne Grönlund, Gasum TSO, video

 9. Tilaisuuden päätössanat,
  Anni Sarvaranta, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

5.10.2018, Helsinki, tilaisuuden esitysaineisto (pdf)

 1. Tilaisuuden avaus
  Arto Rajala,  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

 2. Markkinasääntötyön tilanne 
  Ville Rahkonen, Gasum, video

 3. Tiedonvaihdon ja portaalin kehitys
  Tiina Niinimäki, Gasum, video

 4. Mittaussuositukset ja kapasiteetin varausmenettelyjen suunnittelu
  Janne Grönlund, Gasum, video

 5. Uuden siirtoyhtiön kehittämisen tilanne
  Kai-Petteri Purhonen, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

 6. Energiaviraston rooli ja valmistautuminen avointa markkinaa varten
  Iida Mäkimattila, EV, video

 7. Tariffien laadinnan ja julkistamisen suuntaviivat
  Ville Stålhandske, Gasum, video

 8. Balticconnector-hankkeen tilannekatsaus
  Herkko Plit, BC, video

 9. Alueellinen markkinakehitys
  Janne Grönlund, Gasum, video

 10. Lainsäädäntökehikon muutokset
  Arto Rajala, TEM, video

29.11.2017, Helsinki

    1. Tilaisuuden avaus,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

    2. Markkinasääntötyön tilanne,
        Ville Rahkonen, Gasum, video

    3. Kaasumarkkina sääntötyöpajojen keskeisiä tuloksia,
       Leena Sivill, Gasum/Enoro, video

    4. Balticconnector -hankkeen tilannekatsaus,
        Herkko Plit, Baltic Connector, video

   5. Alueellinen markkinakehitys,
       Timo Partanen, Energiavirasto, video

   6. Tunnistettuja muutostarpeita lainsäädäntöön,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

  7. Markkinoiden avaamisen jatkotoimenpiteet ja aikataulu,
       Jouni Haikarainen, Gasum, video

Tilaisuuden materiaalit (pdf)

15.5.2017, Helsinki

 1. Tilaisuuden avaus ja maakaasumarkkinalakiuudistuksen tausta video ja materiaalit.

 2. Alueellinen markkinakehitys video ja materiaalit.

 3. Markkinasääntöjen valmistelu video ja materiaalit

 4. Markkinamalli lyhyesti  video ja materiaalit.

 5. Baltic Connector -projektin tilannekatsaus video ja materiaalit

 6. Valmisteluun osallistuminen ja päätössanat video ja materiaalit