Fyllestasjoner for gass

Content image

Svein Erling Aarseth

Sales Manager
tel. +47 46665542
svein.erling.aarseth@gasum.com

Content image

Jogeir Munkeby

Sales Manager
tel. +47 90148074
jogeir.munkeby@gasum.com

Kontakt oss!

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg!

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern

Transport på gass reduserer både drivstofforbruket og klimapåvirkningen

Gass har klare fordeler sammenlignet med andre alternative drivstoff for tungtrafikk. Det er mer miljøvennlig og har mindre negativ miljøpåvirkning. Gasum tilbyr både flytende gass (LNG og LBG) og komprimert gass (CNG og CBG). Les mer om våre produkter eller spør våre eksperter – vi hjelper gjerne deg og din bedrift med å bli mer miljøvennlig ved hjelp av gass.

Det finnes flere fordeler ved å velge gass, både for deg som arbeider i transportbransjen og for kundene som bestiller transport:

  • Gass som drivstoff reduserer drivstoffkostnader og utslipp.

  • Gjennom bruk av gass bidrar man til å redusere klimaavtrykket.

  • Få konkurransefordeler i bransjen din ved å ta et ansvarsbevisst valg av drivstoff.

Drivstoffkostnadene er en av de største utgiftspostene for en transportbedrift, og prisen på drivstoff har stor påvirkning på virksomheten. Ved å kjøre på flytende naturgass kan en bedrift spare opptil 25 % av drivstoffkostnadene sammenlignet med for eksempel diesel.

Hvilken type gass benytter man seg av i en lastebil eller buss?

Til tunge langtransporter passer det best med flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG). Avhengig av modell kan et kjøretøy som går på gass ha en rekkevidde på ca. 1600 kilometer på en tank. Modeller som kan benyttes med flytende gass finnes blant annet fra følgende fabrikanter:

  • Iveco
  • Scania
  • Volvo

Til lokal distribusjon, renovasjonsbiler og busstrafikk passer komprimert naturgass (CNG) og biogass (CBG) bedre. Avhengig av modell kan et kjøretøy som går på gass ha en rekkevidde på hele 600 kilometer på en tank. Modeller som kan benyttes med komprimert gass finnes blant annet fra følgende fabrikanter:

  • Iveco
  • Mercedes-Benz
  • Scania
  • Volvo

Å fylle flytende gass tar ikke lengre tid enn å fylle diesel. De aller fleste gassdrevne kjøretøy er svært stillegående, og noen av dem er blant annet tildelt Piek Quiet Truck-sertifikatet (støynivå under 72 dB).

Naturgass og biogass fungerer både i flytende og komprimert form i samme motor. Overgangen til naturgass gjør det mulig å benytte seg av biogass i fremtiden uten ekstra investeringer.

Omfattende nordisk nettverk av fyllestasjoner

I tillegg til reduserte drivstoffkostnader og miljøfordelen, er det viktig at overgangen til gass er enkel og smidig. I de nordiske landene finnes allerede et nettverk av fyllestasjoner som Gasum fortsetter å bygge ut i samarbeid med andre aktører.

Vi hjelper deg med å beregne hva du kan tjene på å bytte drivstoff!

Våre eksperter gir en kostnadsfri beregning og hjelper deg å velge den beste drivstoffløsningen for din bedrift. Send oss en forespørsel, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Foregangsbedrift i bærekraftig logistikk – Bring