Framtidige fyllestasjoner

Fyllestasjoner for gass

Content image

Jogeir Munkeby

Sales Manager
tel. +47 90148074
jogeir.munkeby@gasum.com

Vi tilbyr kundeservice på engelsk og svensk.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern. Her opplyser vi blant annet om hvordan vi behandler informasjonen du har gitt, hvor lenge vi oppbevarer den og om dine rettigheter.

Renere transport med LNG og LBG

Share:

I Norden er avstandene lange noe som betyr mye tungtransport. Opptil 90 % av kommersiell transport i Norden skjer på veien. De nordiske landene har derfor satt seg ambisiøse mål om å redusere CO2-utslippene i forbindelse med transport. 

Gasum tilbyr gass som drivstoff for tunge transportkjøretøyer og logistikkløsninger for økt bærekraft til sine logistikkunder. Flytende naturgass (Liquefied Natural Gas - LNG) og flytende biogass (Liquefied Bio Gas - LBG) er prisstabile drivstoff som egner seg for alle typer tunge kjøretøyer, og reduserer utslippene sammenlignet med diesel.  
 
Gasum investerer i bygging av omlag femti fyllestasjoner for flytende gass til tunge kjøretøyer i Finland, Sverige og Norge tidlig på 2020-tallet. De nye stasjonene vil bli plassert på steder som er relevante for kundene, og bidrar til å øke rekkevidden for gassdrevne lastebiler i de nordiske landene. Med en stor tetthet av gasstasjoner i Norden blir det enklere for kundene å velge et gassdrevet kjøretøy neste gang de skal investere. Les mer om de nye stasjonene og se kartet over alle fyllestasjonene

Hvorfor LNG og LBG? 

Sammenlignet med diesel er både LNG og LBG kostnadseffektivt og miljøvennlig. En investering i en gassdrevet lastebil kan derfor øke konkurransedyktigheten. 
 
LNG og LBG reduserer utslippene av karbondioksid og nitrogenoksid, samtidig som de ikke slipper ut små partikler. Livssyklusanalyser viser at bruk av LNG reduserer utslippene av drivhusgasser med opptil 20 % sammenlignet med diesel. Det kreves ingen ytterligere investeringer for å bytte til 100 % fornybar flytende biogass (LBG). Det er også mulig å blande LNG og LBG etter behov. LBG reduserer utslippene av drivhusgasser med opptil 90 %. 

LNG-drevne kjøretøyer til tungtransport 

Flere kjøretøyprodusenter, for eksempel Iveco, Scania og Volvo Trucks, tilbyr allerede moderne, gassdrevne lastebiler.

Interessert i LNG og LBG? 

Gasum tilbyr konkurransedyktige prismodeller og muligheten til å blande LNG og LBG. Kontakt oss for mer informasjon. 

Foregangsbedrift i bærekraftig logistikk – Bring