Transport på gass reduserer både drivstofforbruket og klimapåvirkningen

Gass har klare fordeler sammenlignet med andre alternative drivstoff for tungtrafikk. Det er mer miljøvennlig og har mindre negativ miljøpåvirkning. Gasum tilbyr både flytende biogass (LBG) og komprimert biogass (CBG). Les mer om våre produkter eller spør våre eksperter – vi hjelper gjerne deg og din bedrift med å bli mer miljøvennlig ved hjelp av gass.

Det finnes flere fordeler ved å velge gass, både for deg som arbeider i transportbransjen og for kundene som bestiller transport:

  • Biogass som drivstoff reduserer drivstoffkostnader og utslipp.
  • Gjennom bruk av biogass bidrar man til å redusere klimaavtrykket.
  • Få konkurransefordeler i bransjen din ved å ta et ansvarsbevisst valg av drivstoff.

Drivstoffkostnadene er en av de største utgiftspostene for en transportbedrift, og prisen på drivstoff har stor påvirkning på virksomheten. Ved å kjøre på flytende naturgass kan en bedrift spare opptil 25 % av drivstoffkostnadene sammenlignet med for eksempel diesel.

Hvilken type gass benytter man seg av i en lastebil eller buss?

Til tunge langtransporter passer det best med flytende biogass (LBG). Avhengig av modell kan et kjøretøy som går på gass ha en rekkevidde på ca. 1600 kilometer på en tank. Modeller som kan benyttes med flytende gass finnes blant annet fra følgende fabrikanter:

  • Iveco
  • Scania
  • Volvo

Til lokal distribusjon, renovasjonsbiler og busstrafikk passer komprimert biogass (CBG) bedre. Avhengig av modell kan et kjøretøy som går på gass ha en rekkevidde på hele 600 kilometer på en tank. Modeller som kan benyttes med komprimert gass finnes blant annet fra følgende fabrikanter:

  • Iveco
  • Mercedes-Benz
  • Scania
  • Volvo

Å fylle flytende gass tar ikke lengre tid enn å fylle diesel. De aller fleste gassdrevne kjøretøy er svært stillegående, og noen av dem er blant annet tildelt Piek Quiet Truck-sertifikatet (støynivå under 72 dB).

Biogass fungerer både i flytende og komprimert form i samme motor. Overgangen til naturgass gjør det mulig å benytte seg av biogass i fremtiden uten ekstra investeringer.

Gass med lavere utslipp er et ansvarsbevisst valg

Det er mange gode grunner til å velge bærekraftige løsninger i alle ledd i forsyningskjeden. Det øker egen konkurranseevne, bidrar til å nå utslippsmålene og oppfyller mange sjåførers ønske om å kjøre med miljøvennlig drivstoff.

Ved å fylle biogass (LBG eller CBG) i stedet for diesel, kan du redusere klimagassutslippene i løpet av drivstoffets livssyklus med hele 90 prosent. 

Gasums beregning av utslippene av drivhusgasser er basert på de fastsatte utslippsreduksjonene i den svenske Energimyndighetens forskrifter om bærekraftskriterier samt RED-direktivet.

Biogass er 100 % fornybar energi
På biogassanleggene våre produserer vi fornybar biogass av biologisk nedbrytbart avfall som matavfall, gjødsel, ødelagte avlinger og avløpsvann fra industrien. Produksjonen av biogass fremmer en sirkulær økonomi på den beste måten, fordi de resirkulerte næringsstoffene som oppstår under produksjonen kan brukes som gjødsel på åkeren. Biogassen vi produserer kan for eksempel brukes som drivstoff til transport eller i industrien.

Omfattende nordisk nettverk av fyllestasjoner

I tillegg til reduserte drivstoffkostnader og miljøfordelen, er det viktig at overgangen til gass er enkel og smidig. I de nordiske landene finnes allerede et nettverk av fyllestasjoner som Gasum fortsetter å bygge ut i samarbeid med andre aktører.

Vi hjelper deg med å beregne hva du kan tjene på å bytte drivstoff!

Våre eksperter gir en kostnadsfri beregning og hjelper deg å velge den beste drivstoffløsningen for din bedrift.

Svein Erling Aarseth

Sales Manager

tel. +47 46665542

svein.erling.aarseth@gasum.com

Jogeir Munkeby

Sales Manager

tel. +47 90148074

jogeir.munkeby@gasum.com

Kontakt oss!

Takk for at du kontaktet oss. Vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern

Hvordan fylle flytende gass

Les instruksjonene om å fylle flytende gass.

Instruksjoner i pdf-format:

På norsk

In English

Videoer om hvordan fylle flytende gass:

På norsk

In English