Lavere utslipp i industrien

Naturgass er et pålitelig alternativ for industrien som reduserer lokal luftforurensning og karbonutslipp.

Les mer
Cityview of Gothenburg, Sweden

Gas i industrien

Naturgass og biogass er pålitelige alternativer for industrien, som betydelig reduserer lokal luftforurensning og karbonutslipp i sammenligning med oljeprodukter og kull. LNG gjør fordelene med gass tilgjengelige over hele Norden

Les mer