Code of conduct og varslingskanalen

Ansvarlig virksomhet danner grunnlaget for bærekraft.

Bærekraft betyr å legge til rette for utslippsreduksjoner for kundene, lavere miljøpåvirkning i egen virksomhet, et trygt arbeidsmiljø og ansvarlig forretningspraksis.

Men hva betyr egentlig ansvarlig forretningspraksis, og hvorfor er det viktig?

Ansvarlig forretningspraksis handler om å ta riktig beslutning i alle situasjoner, hver dag. Gasums etiske retningslinjer er en veiledning som hjelper oss med å ta de riktige beslutningene i arbeidshverdagen.

Varslingskanalen for rapportering av brudd på de etiske retningslinjene

Forretningspartnerne spiller en viktig rolle i å opprettholde Gasums integritetsstandarder. Et av de viktigste bidragene er å rapportere om uetisk adferd eller mistanke om slik adferd.

Gasums kanal for varsling om brudd på de etiske retningslinjene drives av en uavhengig part, og alle varsler behandles konfidensielt. Varsleren kan velge å være anonym.

Varslingskanalen for rapportering