Birdview on ship at sea

LNG som et konkurransedyktig maritimt drivstoff

Det er en voksende etterspørsel etter alternative drivstoff som kan redusere miljøpåvirkningen i sjøfarten. Skipsfarten står for inntil 3 % av verdens samlede CO2-utslipp, og 10–15 % av det globale utslippet av svoveloksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx). Samtidig transporteres 90 % av varene i verden via sjøveien.

Dette betyr at den maritime bransjen kommer under stadig større press for å bytte til lavutslippsdrivstoff. IMO og EU har satt mål for reduksjon av klimagassutslippene, men også kundene krever mer bærekraftig transport for å nå sine egne utslippsmål.  

LNG og LBG til skip 

Som et svar på de stadig strengere utslippsforskriftene og kundenes ønske om redusert forurensning, investerer rederiene i nye fartøy med motorer som kan gå på alternative drivstoff.  Flytende naturgass (LNG) er for øyeblikket det eneste globalt tilgjengelige drivstoffet som kan gi effektive reduksjoner av utslippene i sjøfarten, og det har blitt brukt som drivstoff til flere typer skip i mange tiår. De fleste nye LNG-fartøyene kan gå på både LNG og konvensjonelle drivstoff. 

Med skip som går på LNG, kan shippingselskapene enkelt bytte til fornybar flytende biogass (LBG) eller syntetisk LNG (E-LNG) uten å gjøre endringer eller installere nye systemer, noe som ytterligere kan bidra til å redusere utslippene. 

Hva bidrar vi med?

  • Anerkjent og erfaren leverandør av LNG og LBG til skip
    • Over 1000 vellykkede og trygge bunkringsoperasjoner i Norden og ARA-regionen
  • Sterk tilstedeværelse i Østersjøen og ARA-regionen
  • Fleksible leveringsløsninger og bunkringstjenester
    • Bunkrings- og feeder-fartøy for skip-til-skip-bunkring
    • Trailere for lastebil-til-skip-bunkring
  • Fremtidssikre løsninger: LNG og fornybar metan (LBG/bio-LNG, e-LNG) som maritimt drivstoff 

 

Fordelene med LNG som maritimt drivstoff 

Med flytende naturgass (LNG) kan skip operere fritt i SECA-området (Sulphur Emission Control Area). Et bytte til LNG eliminerer utslippene av svoveloksider (SOx) og partikler (PM), og reduserer utslippene av nitrogenoksider (NOx) med opptil 85 prosent. LNG reduserer CO2-utslippene med minst 20 prosent. Med LNG som maritimt drivstoff kan shippingbransjen redusere utslippene allerede nå.

Som drivstoff til skip kan LNG erstattes av LBG (flytende biogass, også kalt bio-LNG), som gir opptil 90 % mindre utslipp av CO2 enn konvensjonelle drivstoff. I fremtiden vil også fornybar syntetisk LNG (e-LNG), som er kjemisk identisk til LNG og LBG, være tilgjengelig. Fornybar LBG og e-LNG har et betydelig potensial. De nordiske landene vil alene kunne produsere over 400 TWh av disse fornybare drivstoffene, noe som nesten tilsvarer den totale energimengden som kreves for alle skip i EU. 

Flytende gass har god tilgjengelighet og en velutviklet infrastruktur for distribusjon. Ettersom både LNG og LBG består av metan, kan de to drivstoffene brukes om hverandre, eller til og med blandes. Flytende gass er et fremtidssikkert drivstoff. 

Kontaktinformasjon for LNG-logistikk

Les mer på engelsk:

Kamrul Haque

Junior Sales Manager, Maritime Europe

tel. +46 73 511 59 73

kamrul.haque@gasum.com

Nina-Kathrin Russman

Sales Manager, Maritime Europe

tel. +49 1724 142 617

nina-kathrin.russmann@gasum.com