Kort om Gasum

Gasum er en nordisk energiekspert. Vi tilbyr renere energi og energimarkedstjenester til bedrifter, og renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Vi bidrar til å redusere karbonutslippene hos våre egne kunder og deres kunder igjen.

Vi er eksperter på markedene for naturgass, flytende naturgass (LNG), biogass, flytende biogass (LBG) og strøm. Vi eier og driver 17 biogassanlegg og et omfattende nettverk av gassfyllestasjoner i de nordiske landene.

330

ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland.

17

biogassanlegg i Finland og Sverige

2722,5

millioner inntekter i 2022

Les mer om nøkkeltallene våre (på engelsk)

Les mer om Gasums ledelse

Vårt mål er renere energi

Vi har som mål å sikre kundene våre tilgang til renere energi. Vi hjelper kundene med å redusere utslippene ved å bytte til renere energi, enten det dreier seg om fornybar strøm til bedrifter, LNG og biogass til sjø- og veitransport eller naturgass til industrien.

Respekt. Bærekraft. Positiv energi!

Gasums verdier danner kjernen i selskapskulturen vår. De gjenspeiler hvem vi er og hvordan vi samarbeider.

Respekt er grunnsteinen for tillit. Vi behandler alle mennesker, planeten og naturressursene vi bruker, med respekt.

Bærekraft er sentralt i alt vi gjør. Vi bryr oss om både miljø og mennesker, og vi har en lønnsom virksomhet som setter oss i stand til å investere i en renere fremtid.

Positiv energi er en fornybar ressurs. Vi får energi av å jobbe sammen mot en bærekraftig fremtid.

Strategi

Vi tilbyr kundene en fleksibel og moderne energiplattform med en komplett verdikjede for biogass, naturgass og fornybar energi. En del av strategien vår er å flytte fokuset for virksomheten mot fornybar gass og elektrisitet.

Målet vårt er å forsyne markedet med sju terawattimer (7 TWh) fornybar gass hvert år innen 2027. Når vi når dette målet, vil kundene våre til sammen spare 1,8 millioner tonn CO2-utslipp i året.

Les mer

Kunder

Industri og bedrifter

Vi bistår industriselskaper og andre bedrifter med energi og energirelaterte tjenester for å hjelpe dem med å operere på en smidig måte med lave utslipp. Dette innebærer at vi leverer naturgass, biogass og fornybar elektrisitet samt energitjenester som hjelper dem med å forenkle energistyringen.

Aktører innen sjø- og veitransport

Vi gir kundene våre innen sjø- og veitransport muligheten til å redusere utslippene, ved å levere biogass og naturgass i komprimert eller flytende form.

Produkter og tjenester

Biogass / flytende biogass (LBG/bio-LNG)

Vi produserer biogass ved våre 17 biogassanlegg i Finland og Sverige, og henter ytterligere gass fra sertifiserte samarbeidspartnere i Europa.

Naturgass / flytende naturgass (LNG)

Vi henter naturgass og LNG fra ulike kilder verden over og leverer den til kunder innen både industri og sjø- og veitransport.

Nettverk av gassfyllestasjoner

Vi selger gass til transport gjennom vårt omfattende nettverk av gassfyllestasjoner i Finland, Sverige og Norge.

Strøm- og energimarkedstjenester

Vi kan bistå med ekspertise på kjøp og salg av fornybar elektrisitet. Ved å gi oss ansvaret for all aktivitet i forbindelse med anskaffelse og styring av energi , kan kundene konsentrere seg om det de gjør best.

Løsninger for sirkulær økonomi

Vi behandler omlag en million tonn med kommunalt- og landbruksavfall hvert år, og gjør det om til biogass og fornybar gjødsel og næringsstoffer.

Bærekraft

Bærekraft er en sentral del av verdiene våre og utgjør kjernen i strategien vår.

Les mer