Et renere alternativ for sjøtransport

Bruk av flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG) i skipsfarten bidrar til å redusere utslippene, da disse brenselskildene slipper ut færre klimagasser sammenlignet med konvensjonelle marine drivstoff.

Birdview on ship

Flytende gass for renere sjøtransport

Dagens voksende behov for alternative drivstoff stammer fra ønsket om å minske miljøpåvirkningen fra sjøtransporten. Flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG) er blant de foretrukne valgene for å redusere utslippene innen skipsfartssektoren, da de er tilgjengelige i dag og avgir færre klimagasser og luftforurensninger sammenlignet med konvensjonelt maritimt drivstoff.

Les mer

Siste nytt fra maritime