Gas for industry use

Biogass og naturgass er renere alternativer for industrien

Naturgass og biogass er pålitelige alternativer for industrien, som betydelig reduserer lokal luftforurensning og karbonutslipp i sammenligning med oljeprodukter og kull. Biogass er det eneste biobrenselet som egner seg for bruk direkte i industriprosesser. Som en nordisk ekspert i gassindustrien tilbyr vi en rekke ulike løsninger for gassbrukere.

Naturgassens og biogassens egenskaper kommer best til nytte i ulike industriprosesser. Ettersom gassen brenner rent, kan den brukes til oppvarming, tørking og produksjon av produkter. Gass brukes også som råstoff, for eksempel til produksjon av hydrogen. Gass er spesielt godt egnet til bruk som brennstoff for kombinert varme- og dampproduksjon samt i kombinert varme- og kraftproduksjon (CHP). 

Naturgass og biogass kan blandes og brukes om hverandre uten ytterligere investeringer.

Glava har gjort produksjonen mer bærekraftig med LNG

Samarbeidet mellom Glava og Gasum startet for over ti år siden, da en av Norges mest velkjente varemerker bestemte seg for å skifte energikilde fra olje til gass. Glava ser også på mulighetene til å redusere utslippene ytterligere med fornybar biogass. 

Les mer

Fornybar biogass kan gi bærekraftig reduksjon av utslippene

Biogass er det eneste biobrenselet som egner seg for bruk direkte i industriprosesser. Behandlet biogass er helt lik naturgass med tanke på bruksegenskaper, så den kan uten videre brukes i alle anlegg som benytter naturgass.

Vi produserer biogass ved våre biogassanlegg i Finland og Sverige, og henter ytterligere gass fra samarbeidspartnere i Norden og Europa.

Ved hjelp av vårt landsdekkende nettverk av biogassanlegg kan vi levere omfattende resirkulerings-, energi og logistikkløsninger. 

LNG gjør fordelene med gass tilgjengelige over hele Norden

LNG er en klar, fargeløs og ikke-giftig væske som dannes når naturgass kjøles ned til –162 °C. Denne prosessen reduserer gassens volum, slik at det blir enklere å lagre den og transportere den til destinasjoner utenfor gassnettverket.

I likhet med naturgass egner LNG seg til bruk i industrien, og den kan også brukes sammen med fornybar og utslippsvennlig flytende biogass, eller LBG.

Som den største distributøren av LNG i Norden har vi ekspertisen og forutsetningene som trengs for å ta oss av hele leveringskjeden for LNG.

Vi tilbyr kundene våre de beste løsningene og tjenestene for gassmarkedet

  • ulike produkter i henhold til behov, fra komplette tjenester til salg av gassenergi
  • FuelFlex-tjenester: veksling mellom energikilder basert på kostnadseffektivitet og ytelse
  • nettbasert bestillingstjeneste og oversikt over eget gassforbruk
  • en personlig kunderepresentant
  • tydelige priser og muligheten til å benytte ulike prisindekser og prisbeskyttelser
  • omfattende ekspertise i gass- og energisektoren

Ta kontakt for å se på fordelene med naturgass og biogass i din bransje.

Jerve Trond, Gasum

Trond Jerve

Head of Business Norway

tel. +47 95 27 63 55

trond.jerve@gasum.com

Kontakt oss

Takk for at du kontaktet oss. Vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Vi tilbyr kundeservice på engelsk og svensk.

Vi tilbyr kundeservice på engelsk og svensk.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern. Her opplyser vi blant annet om hvordan vi behandler informasjonen du har gitt, hvor lenge vi oppbevarer den og om dine rettigheter.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern. Her opplyser vi blant annet om hvordan vi behandler informasjonen du har gitt, hvor lenge vi oppbevarer den og om dine rettigheter.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde