Gasum – din samarbeidspartner i overgangen til renere energi

Målet vårt – renere energi – er nå mer relevant enn noen gang. Sammen med samarbeidspartnerne våre kan vi tilby kundene en robust plattform for sikker drift og levering av fornybar lavkarbonenergi til industri, sjøfart og veitransport.

Gasum ønsker å være din samarbeidspartner i overgangen til renere energi. Vi hjelper kundene på veien mot en karbonfri fremtid, med løsninger for fornybar energi, blant annet biogass og strøm, samt tjenester i forbindelse med utslipps- og risikostyring.

Vår strategi er basert på å tilby kundene en energiplattform med en komplett verdikjede for biogass, naturgass og fornybar elektrisitet. I nær fremtid vil vi flytte fokuset vårt mer mot fornybar elektrisitet og gass.  

7 TWh fornybar gass innen 2027

Målet vårt er å forsyne markedet med sju terawattimer (TWh) fornybar gass hvert år innen 2027. Vi skal nå dette målet ved å øke investeringene i vår egen biogassproduksjon, men også ved å hente fornybar gass fra pålitelige samarbeidspartnere. Når vi når dette målet, vil kundene våre til sammen spare 1,8 millioner tonn CO2-utslipp. 

Flytende naturgass er fortsatt et viktig springbrett mot å redusere utslippene i sjø- og veitransporten i nær fremtid. Den stadig økende interessen for flytende

 biogass, LBG, er en sterk indikasjon på at det er mulig med ytterligere avkarbonisering.

Vi jobber kontinuerlig for å utvikle kapasiteten og tilbudet vårt innen fornybar elektrisitet, slik at vi kan oppnå et enda sterkere konkurransefortrinn. Som en del av strategien investerer vi i å utvikle våre ansattes ekspertise og velvære, i tillegg til at vi jobber for å kontinuerlig forbedre prosessene våre og ta beslutninger basert på gode informasjonsgrunnlag. 

 

 

Plattformen vår understøttes av tre fokusområder

Biogass som lokalprodusert og fornybart drivstoff 

Vi er Nordens største leverandør av biogass. Som fornybart og lokalprodusert drivstoff er biogass et godt alternativ for å redusere CO2-utslippene i segmenter som shipping og tungtransport, der det foreløpig ikke finnes andre effektive alternativer. Vi fokuserer på å øke biogassproduksjonen vår og hente ytterligere gass fra samarbeidspartnere, slik at vi kan få mer bærekraftig drivstoff ut på markedet. Målet er å være den ledende biogassleverandøren i alle kjernemarkedene våre. 

Naturgass som et springbrett til karbonnøytrale drivstoff 

Naturgass og LNG (flytende naturgass) er et lavutslippsdrivstoff med god tilgjengelighet, noe som gjør den til et springbrett til fornybar biogass og andre nye, metanbaserte energiformer. Infrastrukturen for naturgass sørger for at kundene får en sømløs overgang til karbonnøytrale alternativer. 

Elektrifisering danner grunnlaget for satsingen vår på strøm 

Behovet for fornybar elektrisitet og den økende elektrifiseringen danner grunnlaget for satsingen vår på strøm. Vi vil ha et sterkt fokus på evnen til å skaffe kundene våre ren elektrisitet, samtidig som vi administrerer energiporteføljen, det fysiske forbruket og balansen deres. I kombinasjon med strømsalget vårt betyr dette at vi har et omfattende tilbud på kraftmarkedet.

"Endringene i energimarkedet er større og går raskere enn noensinne. Gasum er i en unik posisjon for å hjelpe kundene våre i overgangen mot en karbonfri fremtid."

Mika Wiljanen, adm.dir.