Small plants

Gasums bedriftsansvar

I Gasum har vi inkludert bedriftsansvar og bærekraft som en naturlig del av vår strategi. Gasum jobber for en renere morgendag. Vi tilbyr energiløsninger for varme- og strømproduksjon, industri og vei- og sjøtransport i Finland, Norge og Sverige. 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Vi tilbyr renere energi til kombinert varme- og strømproduksjon og -industri samt renere drivstoffløsninger til sjø- og veitransport.

I vårt arbeid med bedriftsansvar inkluderer vi seks viktige ansvarsområder som er mennesker, sikkerhet, gasstilgang, sirkulær økonomi, reduksjon av klimapåvirkning og ansvarlig forretningsdrift. 

Bærekraftrapportering 

Gasums bærekraftrapportering gjøres i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI-standarden).

Last ned Gasums rapporter (på engelsk) om bedriftsansvar. 

Vi informerer om ansvar og bærekraft på nettstedet vårt, i sosiale medier samt i våre årlige bærekraft- og årsrapporter.