For media 

Vil du laste ned trykklare bilder eller få mer informasjon? 


18.12.2019

Sammen med UNICEF hjelper vi barn som lider

I denne høytiden, når mange gir og mottar gaver, ønsker vi spesielt ågi en gave til de barna som lider.. I år støtter vi UNICEFs arbeid i katastrofeområder og deres humanitære arbeid over hele jorden.

Barna rammes alltid verst i en katastrofe. I dag lever en av fire barn i verden i en konflikt- eller katastrofesone. Flere land er involvert i konflikter i dag enn på noe annet tidspunkt de siste tretti år. Mange av disse krisene varer gjennom hele barndommen. UNICEF arbeider døgnet rundt over hele verden for å komme i kontakt med de mest utsatte barna og deres familier for å gi dem livsviktig støtte under og etter katastrofer. 

Vi takker deg for året som har gått, og ønsker deg en fin høytid og et fremgangsrikt nytt år!