Bærekraftig drivstoff til tungtransport

LNG og LBG bidrar til å redusere utslippene i tungtransport og logistikk.

 

Les mer

03.06.2019

LNG er hjørnesteinen i det nye, nordiske økosystemet for gass

Den nordiske verdikjeden for flytende naturgass (LNG) inkluderer produksjonsanlegg, terminaler og effektive distribusjonsnettverk. Disse elementene gjør det mulig å bruke gass som energi og drivstoff både på land og sjø. Ved å investere i LNG-infrastruktur i Finland, Sverige og Norge baner Gasum vei for renere transport, logistikk og industri i Norden. Gass spiller en viktig rolle i å redusere karbonutslippene fra industrien. 

Verdikjeden for Gasums LNG begynner på et produksjonsanlegg i Risavika ved Stavanger. På dette anlegget blir naturgassen flytende når den kjøles ned til minus 163 grader Celsius. Dette skjer ved hjelp av elektrisitet, en fornybar energi. Produksjonsanlegget har vært i drift siden 2011 og kan produsere 300 000 tonn LNG i året. 
 
Fra Risavika transporteres LNG med lastebiler til industrianlegg samt til havner og skip. I tillegg til lastebiler bruker Gasum LNG-skip til å flytte LNG til terminaler i Norge, Sverige og Finland. Fra importterminalene distribueres LNG til industrikunder, gassfyllestasjoner for tunge kjøretøyer og maritime kunder. 
 
Frakt- og passasjerskip kan også fylle LNG direkte fra det norske produksjonsanlegget, ved importterminalene eller ved hjelp av et bunkringsfartøy. 

"Skip-til-skip-bunkring gjør LNG mer tilgjengelig for våre maritime kunder. Det er et fint supplement til bunkring med tankbiler og fra terminaler ved kysten", sier Tommy Mattila, markeds- og salgsdirektør i Gasum. 
 
LNG egner seg som drivstoff for alle skipstyper, for eksempel ferger, cruiseskip, tankskip, lasteskip, forsyningsskip og containerskip. Bruk av LNG reduserer utslippene, både lokalt og globalt. 
 
"Pori-terminalen i Finland forsyner for eksempel verdens første LNG-drevne isbryter. Skipet heter Polaris, og stopper i Pori når det er på vei til Bottenvika for å bryte is. Fra Finlands nordligste terminal i Tornio kan vi distribuere LNG til Nord-Sverige og Finland", sier Mattila. 

LNG gjør nordisk trafikk og industri renere, både på land og til sjøs 

Etterspørselen etter renere energiløsninger øker stadig i alle transport- og industrisektorer. Den økte etterspørselen kommer hovedsakelig på grunn av behovet for å redusere utslipp og redusere effekten av klimaendringene. 

LNG brukes i industrien, i maritim transport og som drivstoff til tunge kjøretøyer. LNG er et godt valg for blant annet prosess-, papir- og metallindustrien. LNG er en velfungerende løsning for maritim transport, et kostnadseffektivt drivstoff med lave utslipp og garantert leveringssikkerhet. 

LNG er et godt alternativ for tungtransport, da gassen reduserer utslippene og ikke slipper ut partikler. Bruken av LNG kan redusere CO2-utslippene med så mye som 20 % sammenlignet med diesel. Kjøretøyer som bruker LNG som drivstoff har et betydelig lavere støynivå enn kjøretøyer som bruker andre typer drivstoff. LNG er også økonomisk; et tungt kjøretøy kan kjøre nesten 1500 kilometer på en full tank LNG. 

I tillegg er LNG det perfekte drivstoffet for en overgang mot et karbonnøytralt samfunn. Kjøretøyer som bruker LNG kan bruke fornybar LBG (flytende biogass/Liquefied Bio Gas) uten ytterligere justeringer. LBG kan også redusere utslippene med opptil 85 % sammenlignet med tradisjonelle, fossile drivstoff.

Gasum investerer tungt i utviklingen av den nordiske gassinfrastrukturen 

Gasum har som mål å videreutvikle den nordiske infrastrukturen for gass. For øyeblikket bygger selskapet femti nye fyllestasjoner for tunge kjøretøyer i Norden, samtidig som vi planlegger å bygge en ny LNG-terminal i Sverige. 

"Jeg tror at fremtiden til LNG er svært lys. Etterspørselen etter gass øker, og leveringssikkerheten er stabil. Våre viktigste oppgaver er å oppmuntre selskaper og organisasjoner til å velge et renere drivstoff. Jeg tror at etterspørselen etter renere drivstoffløsninger vil spre seg raskt til alle transport- og industrisektorer", slår Mattila fast.