18.11.2021

Gasums tiltak i forbindelse med covid-19

Energiselskapet Gasum følger nøye med på koronaviruspandemien, og vi oppdaterer kontinuerlig våre beredskapsplaner og -retningslinjer for egne ansatte og leverandører. Sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere er det viktigste for oss. Vi gjør alt vi kan for å sikre tilgang og distribusjon av gass samt utføre en sikker logistikk.

Gasum er involvert i samfunnskritiske funksjoner som energilevering, resirkulering og avfallshåndtering samt distribusjon av drivstoff til vei- og sjøtransport. For å sikre at disse funksjonene opprettholdes under pandemien har vi laget beredskapsplaner med spesiell vekt på å sikre produksjon, tilgang og logistikk.

Vi har hele tiden en åpen dialog med våre leverandører og egne ansatte for å sikre kontinuitet i alle operasjoner. Gasums arbeidsgruppe for covid-19 følger nøye med i utviklingen av koronavirussituasjonen og retningslinjene fra myndighetene. Den distribuerer informasjon og innfører tiltak internt i selskapet. Vi motvirker smittespredning ved å følge strenge regler i arbeidet, unngå fysisk kontakt så langt det er mulig og være grundige med håndhygiene og rengjøring.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med din salgs- eller kontaktperson hos Gasum.

Mer informasjon:

Sentralbordet i Gasum-gruppen:
Finland: +358 20 4471
Sverige: +46 13 46 50885
Norge: +47 52 97 9200 

Kundetjenester i Gasum-gruppen:
Finland: +358 800 122 722, customerservice@gasum.com
Sverige: +46 20 20 2000, kundservice@gasum.com
Norge: +47 52 97 9200, kunderservice@gasum.com