Renere transport med LNG og LBGFlytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) er rent og prisstabilt drivstoff til lastebiler som brukes i tung veitransport.

 

 

Les mer

John Melby Gasum

John Melby

Director Traffic
Norway
tel. +47 91142390
john.melby@gasum.com

Med gass for en bærekraftig logistikk

Bedriftene er under stort press for å redusere miljøpåvirkningen. Et viktig område for utslippsreduksjon er logistikktjenestene som bedriftene bruker. Overgangen til en mer bærekraftig logistikk begrenses imidlertid av kostnadene – i alle fall er det slik man har lært seg å tenke. Utslippene fra tunge kjøretøy kan nemlig reduseres betydelig, uten at logistikkostnadene øker. Løsningen ligger i å bytte ut diesel med gass. 

Biogass er fornybar

Biogass er metan (CH₄) som fremstilles av biomasse i en naturlig nedbrytningsprosess. Denne biomassen er som regel dyre- eller plantebasert avfall, for eksempel biologisk avfall eller gjødsel. Biprodukter fra industrien brukes også til fremstilling av biogass.

Biogass er et helt fornybart drivstoff som har et livssyklusutslipp av drivhusgasser som er hele 90 prosent lavere enn for fossile drivstoff. Det er med andre ord et av de mest miljøvennlige drivstoffene på markedet akkurat nå.  

Les mer: Vurdering av logistikkens miljøpåvirkning – hvilken betydning har drivstoffet?

Gass er et av de beste alternativet for bærekraftig logistikk 

En overgang til gass har stor innvirkning på utslippene av drivhusgasser. Bedrifter som ønsker å redusere CO2-utslippene sine, bør derfor gjøre det. Biogass, som fornybart drivstoff, er et spesielt effektivt klimatiltak.

Av de rene drivstoffene, er gass mest tilgjengelig. Nettverket av fyllestasjoner har allerede god dekning, og det vokser stadig. For øyeblikket betjener Gasum-nettverket av fyllestasjoner tunge kjøretøy i Norge, Sverige og Finland. Det er også mulig med internasjonale transporter i Europa. 

Gass fremmer bedriftenes bærekrafts mål. Bedrifter som HKScan Sverige og Bring har satt ambisiøse klimamål for å redusere logistikkutslippene sine. Begge bedriftene ser at biogass spiller en viktig rolle på veien mot et karbonnøytralt samfunn. Bruk av biogass i logistikk har vist seg som et smart alternativ, også når det gjelder driftskostnader. 

Skal vi ta en prat om utslippsmålene dine? 

Vil dere diskutere hvordan dere kan redusere logistikkutslippene? Hvilken effekt vil for eksempel et bytte fra diesel til gass ha på utslippene, og i hvilken grad passer nettverket av fyllestasjoner til utviklingen av ruteplanene for din bedrift?

30.6.2021