Content image

Miten Gasumin energiamarkkinapalvelut helpottavat sähkönhankintaa?


Oppaastamme saat lisätietoja energiamarkkinoista ja siitä, miten Gasumin asiantuntijat voivat auttaa sähkönhankinnassa. 


Lataa opas

Content image

Sari Korteniemi

 

myyntipäällikkö
energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö
p. 045 205 5662
sari.korteniemi@gasum.com

Reservimarkkinan kaupankäyntipalvelut

Sähköasiakkaanamme voit saada merkittäviä lisähyötyjä osallistumalla aktiivisesti sähkömarkkinoille esimerkiksi säätämällä kulutusta tai tuotantoasi lyhyeksi ajaksi, tai tarjoamalla kapasiteettiäsi varalle aktivoitavaksi isommissa häiriöissä. Tällöin tuet samalla sähköjärjestelmän siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

Kulutuksen tai tuotannon ohjaus tapahtuu markkinasta riippuen joko täysin automaattisesti tai manuaalisesti esimerkiksi operaattorin toimesta. Lisäksi ohjauksen voi tarvittaessa kytkeä pois päältä ilmoittamalla siitä etukäteen, jolloin reserviä ei tarjota markkinalle.

Mistä reservimarkkinoissa on kyse?

Reservimarkkinoilla tarkoitetaan kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämiä markkinapaikkoja, joiden kautta hankitaan markkinatoimijoilta reservejä sähköjärjestelmän häiriöttömän toiminnan sekä kulutuksen ja tuotannon tasapainon varmistamiseen. Kulutuksen osallistumisesta markkinoille käytetään usein termiä kysyntäjousto.

Kun uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan perustuva sähköntuotanto lisääntyy, sähköntuotanto muuttuu epätasaisemmaksi säästä johtuen. Kun sääriippuvainen sähköntuotanto poikkeaa ennusteistaan tai on vähäistä, mahdollistaa reserveihin osallistuminen vakaan tehotasapainon sähköverkossa kulutusta ja tuotantoa säätämällä sekä energiavarastoja hyödyntämällä.

Jos yrityksesi sähkönkulutusta tai -tuotantoa voidaan säätää sähköjärjestelmän tarpeiden mukaisesti, voit osallistua reservimarkkinoille tarjoamiemme palveluiden kautta ja siten saada korvauksen joustavuudestasi.

Esimerkkejä reservimarkkinoille soveltuvista toimialoista:

  • Sulatuslaitos ja metalliteollisuus. Sulatusuunin lämpötila voidaan säilyttää vakaana tilapäisestä sähkönkulutuksen ohjauksesta huolimatta.

  • Kasvihuoneet. Valaistus voidaan kytkeä pois lyhyeksi ajaksi ilman, että se vaikuttaa haitallisesti viljelyyn.

  • Kemianteollisuus. Elektrolyysiprosessien kulutusta on yleensä helposti säädettävissä tarvittaessa joko korkeammalle tai matalammalle tasolle.

  • Kaivos tai metsäteollisuus. Murskaus- tai jauhatusprosessien sähkönkulutusta voidaan yleensä tarvittaessa rajoittaa hetkellisesti, mikäli prosessissa on pieniä välivarastoja.  

  • Joustava sähköntuotanto. Sähköntuotantoa voidaan säätää sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan. Myös tuulivoimaa voidaan tarjota markkinoille.

  • Kaikki toimialat. Energiavarastot ja varavoimakoneet voidaan hyödyntää reservimarkkinoilla.

 

Lue lisää: Boliden uskoo sähkömarkkinapalveluiden hankintaan