Dam generating hydro power

Stödtjänster

Som elkund kan du få intäkter genom att förskjuta din elkonsumtion under en kort tid och samtidigt stödjer du omställningen till förnybar energi. Det sker automatiskt och oftast är det endast ett par minuter som behövs några gånger per år. Man har som kund även möjligheten att stänga av regleringen.

Stödtjänster är olika tekniker hjälper till att upprätthålla ett stabilt kraftsystem. I Norden är elnätet i balans när effekten är 50 Hz. I takt med att elproduktion baserad på förnybara källor som sol och vind ökar, så blir elproduktionen mer ojämn eftersom den är väderberoende. När elproduktion är låg i kombination med hög elförbrukning så kan stödtjänster möjliggöra en stabil effektbalans i nätet, genom att exempelvis produktionsanläggningar anpassar sin elförbrukning i tid, eller ifrån olika energilager.

Har du energikonsumtion som kan förskjutas i tid så kan du vara en kandidat för olika stödtjänster och därigenom få betalt av Svenska Kraftnät för denna flexibilitet.

Exempel på branscher lämpliga för reservmarknaden inkluderar:

  • Smältverk och metallindustri: Temperaturen i smältugnen kan hållas stabil, trots tillfällig elektrisk förbrukningskontroll. Läs hur Boliden nyttjar stödtjänster.
  • Växthus: Belysningen kan stängas av under en kort period utan att negativt påverka odlingen
  • Kemisk industri: Förbrukningen av elektrolysprocesser kan vanligtvis enkelt justeras till en högre eller lägre nivå vid behov
  • Gruv- eller skogsindustri: Elförbrukningen av krossnings- eller malningsprocesser kan vanligtvis tillfälligt begränsas om det finns små mellanlagringar i processen
  • Flexibel elproduktion: Elproduktionen kan anpassas efter behoven i elsystemet. Vindkraft kan också erbjudas till marknaden
  • Alla sektorer: Energilager och reservkraftverk kan utnyttjas på reservmarknaden.

Anders Hultgren

Head of Business, Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Ladda ner guiden