Boliden monitoring the energy market together with Gasum

Kumppanuutta vuorokauden ympäri – Boliden uskoo sähkömarkkinapalveluiden hankintaan

Gasumin energiamarkkinapalvelut vastaa Bolidenin ympärivuorokautisesta toiminnasta sähkömarkkinoilla. Gasum seuraa tehtaiden sähkötasetta ja reagoi nopeasti muuttuvaan tilanteeseen energiamarkkinoilla. Kumppanuuden avulla Boliden pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa.

Boliden on Pohjoismaissa toimiva ruotsalainen kaivos- ja metallialan yhtiö. Bolidenin Kokkolan tehdas on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas ja Kokkolan suurin teollinen työnantaja. Bolidenin tehtaiden yhteenlaskettu vuosittainen sähkönkulutus Suomessa on noin 2 000 GWh ja koko konsernissa noin 5 000 GWh.

Boliden on tehnyt Gasumin energiamarkkinapalveluiden kanssa yhteistyötä vuodesta 2015. Kumppanuuden tavoitteena on auttaa Bolidenia ennakoimaan ja hallitsemaan riskejä.

”Sähkömarkkina toimii 24/7 ja se vaatii ammattimaista osaamista ja resursseja, joita Gasumilta löytyy.  Gasumin avulla saamme käyttöömme sähkökaupankäynnin palveluita vuorokauden jokaisena hetkenä. Se on merkittävä ja välttämätönkin asia”, kertoo Bolidenin energiapäällikkö Mika Lehtimäki.

Energiamarkkinoiden seurantaa ympäri vuorokauden

Yhteistyön keskiössä ovat fyysisen sähkömarkkinan palvelut. Gasumin energiamarkkinapalveluiden valvomo tarkkailee sähkömarkkinoita ympäri vuorokauden ja reagoi nopeasti markkinan muutoksiin. Gasum hoitaa Bolidenin päivittäistä sähkökauppaa, seuraa asiakkaan sähkötasetta ja kommunikoi tehtaiden kanssa.

”Gasumin energiamarkkinoihin erikoistunut tiimi toimii konsernin oman henkilöstön apuna pysymällä ajan tasalla alan muutoksissa ”, kertoo Lehtimäki.

Gasumin valvomo kommunikoi suoraan kaikkien Bolidenin Suomessa sijaitsevien sähkönkulutuskohteiden eli Kokkolan ja Harjavallan sulattojen sekä Kevitsan ja Kylylahden kaivosten kanssa.

”Yhteyshenkilöt ja toimintatavat ovat säilyneet yhteistyömme alusta asti. Gasum operoi kaikilla laitoksillamme ja olemme päivittäin yhteyksissä puolin ja toisin. Päivitämme tehtaidemme kulutusennusteita Gasumille ja Gasum sen tiedon perusteella toimii sähkömarkkinoilla puolestamme.”, kuvaa Lehtimäki.

Sähköistämiselle päästövähennyksiin

Ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat Bolidenin toiminnan keskiössä. Yritys vähentää hiilidioksidipäästöjä muun muassa prosesseja sähköistämällä ja energiatehokkuuteen panostamalla.

”Meidän pitää olla resurssitehokkaita, hyödyntää raaka-aineemme mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Sähkön merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kasvaa, joten Gasumin palveluille on jatkossakin kysyntää. Gasumilla on ammattitaitoinen organisaatio energiamarkkinoiden palveluihin ja ehdottomasti suosittelen heitä”, summaa Lehtimäki.

Sari Korteniemi, Gasum

Sari Korteniemi

myyntipäällikkö energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. 045 205 5662

sari.korteniemi@gasum.com