Dam generating hydro power

Reservimarkkinan kaupankäyntipalvelut

Sähköasiakkaanamme voit saada merkittäviä lisähyötyjä osallistumalla aktiivisesti sähkömarkkinoille esimerkiksi säätämällä kulutusta tai tuotantoasi lyhyeksi ajaksi, tai tarjoamalla kapasiteettiäsi varalle aktivoitavaksi isommissa häiriöissä. Tällöin tuet samalla sähköjärjestelmän siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

Kulutuksen tai tuotannon ohjaus tapahtuu markkinasta riippuen joko täysin automaattisesti tai manuaalisesti esimerkiksi operaattorin toimesta. Lisäksi ohjauksen voi tarvittaessa kytkeä pois päältä ilmoittamalla siitä etukäteen, jolloin reserviä ei tarjota markkinalle.

Mistä reservimarkkinoissa on kyse?

Reservimarkkinoilla tarkoitetaan kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämiä markkinapaikkoja, joiden kautta hankitaan markkinatoimijoilta reservejä sähköjärjestelmän häiriöttömän toiminnan sekä kulutuksen ja tuotannon tasapainon varmistamiseen. Kulutuksen osallistumisesta markkinoille käytetään usein termiä kysyntäjousto.

Kun uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan perustuva sähköntuotanto lisääntyy, sähköntuotanto muuttuu epätasaisemmaksi säästä johtuen. Kun sääriippuvainen sähköntuotanto poikkeaa ennusteistaan tai on vähäistä, mahdollistaa reserveihin osallistuminen vakaan tehotasapainon sähköverkossa kulutusta ja tuotantoa säätämällä sekä energiavarastoja hyödyntämällä.

Jos yrityksesi sähkönkulutusta tai -tuotantoa voidaan säätää sähköjärjestelmän tarpeiden mukaisesti, voit osallistua reservimarkkinoille tarjoamiemme palveluiden kautta ja siten saada korvauksen joustavuudestasi.

Esimerkkejä reservimarkkinoille soveltuvista toimialoista:

  • Sulatuslaitos ja metalliteollisuus. Sulatusuunin lämpötila voidaan säilyttää vakaana tilapäisestä sähkönkulutuksen ohjauksesta huolimatta.
  • Kasvihuoneet. Valaistus voidaan kytkeä pois lyhyeksi ajaksi ilman, että se vaikuttaa haitallisesti viljelyyn.
  • Kemianteollisuus. Elektrolyysiprosessien kulutusta on yleensä helposti säädettävissä tarvittaessa joko korkeammalle tai matalammalle tasolle.
  • Kaivos tai metsäteollisuus. Murskaus- tai jauhatusprosessien sähkönkulutusta voidaan yleensä tarvittaessa rajoittaa hetkellisesti, mikäli prosessissa on pieniä välivarastoja.  
  • Joustava sähköntuotanto. Sähköntuotantoa voidaan säätää sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan. Myös tuulivoimaa voidaan tarjota markkinoille.
  • Kaikki toimialat. Energiavarastot ja varavoimakoneet voidaan hyödyntää reservimarkkinoilla.

Kumppanuutta vuorokauden ympäri

Gasumin energiamarkkinapalvelut vastaa Bolidenin ympärivuorokautisesta toiminnasta sähkömarkkinoilla. Gasum seuraa tehtaiden sähkötasetta ja reagoi nopeasti muuttuvaan tilanteeseen energiamarkkinoilla. Kumppanuuden avulla Boliden pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää

Kysy lisää reservimarkkinoille osallistumisesta

Sari Korteniemi, Gasum

Sari Korteniemi

myyntipäällikkö energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. 045 205 5662

sari.korteniemi@gasum.com

Laura Sohlman

myyntipäällikkö, energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. +358 40 355 4450

laura.sohlman@gasum.com

Dan Strengell

myyntipäällikkö LNG, LBG, energiamarkkinapalvelut ja sähkö

p. 050 352 9901

dan.strengell@gasum.com

Ota yhteyttä

Kiitos yhteydenotostasi.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.